LV EN
Augusts 2022
POTCPSSv
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31    

NEGODĪGA KONKURENCE UN AIZLIEGTĀS VIENOŠANĀS. UZŅĒMUMU APVIENOŠANĀS UN DOMINĒJOŠAIS STĀVOKLIS. PROBLĒMAS UN PRAKTISKI RISINĀJUMI.

22.01.2009  |  Arhīvā

Laikā, kad ar publiskajā telpā esošo informāciju var dažādi manipulēt un nolūkā apturēt tirgus samazināšanos arvien biežāk tiek izmantoti dažādi negodīgas konkurences mehānismi, uzņēmējiem ir īpaši svarīgi zināt, kā ar šiem aspektiem efektīvi cīnīties. SOPHIA CONFERENCES tādēļ aicina uzņēmējus piedalīties seminārā „Negodīga konkurence un aizliegtās vienošanās. Uzņēmumu apvienošanās un dominējošais stāvoklis. Problēmas un praktiski risinājumi”.

Ekonomikas lejupslīdes apstākļos katram uzņēmējam vairāk kā jebkad ir svarīgi būt konkurētspējīgam ar citiem konkrētā sektora uzņēmējiem. Kamēr konkurence norit normatīvo aktu ietvaros, tā nav vērtējama kā negatīva parādība, jo veicina tajā iesaistītos uzņēmējus pieņemt labākus un pārdomātākus lēmumus. Taču gadījumi, kad uzņēmēji izmanto neatļautus paņēmienus konkurences cīņā, ir vērtējami negatīvi, jo kaitē ne vien tam uzņēmumam, pret ko tie vērsti, bet arī godīgai konkurencei kopumā.

 

Negodīga konkurence plašākā nozīmē var izpausties vairākos veidos – kā nepatiesas informācijas izplatīšana par konkurentu, savu piedāvāto preču, pakalpojumu vai darbu nepamatoti pozitīvs raksturojums salīdzinājumā ar konkurentu precēm, pārprotamas un konkrēti asociatīvas reklāmas izvietošana, un, protams, aizliegto vienošanās slēgšana, tādējādi prettiesiski vienojoties par kopēju rīcību darbībai tirgū. Īpaši aktuāls jautājums aizliegto vienošanos kontekstā ir vienošanās par darbību saskaņošanu publiskā sektora iepirkumu procedūrās, kur pretendentu vienošanās rezultātā var nenotikt konkurētspējīgākā pretendenta izvēle.

 

Uzņēmumu apvienošanās kontroles mērķis ir novērst konkurences samazināšanos vai dominējošā stāvokļa veidošanos. Savukārt, atrodoties dominējošajā stāvoklī, uzņēmējam ir jāievēro noteikti „uzvedības noteikumi un stratēģiski jāplāno apvienošanās darījumi, par kuriem praktiski vienmēr būs jāziņo Konkurences padomei. Tādēļ uzņēmumu vadītājiem un juristiem ir jāzina, kuros gadījumos par uzņēmumu (vai aktīvu) apvienošanas vai pievienošanas darījumu jāziņo Konkurences padomei, kā notiek ziņojuma izskatīšana Konkurences padomē, kā arī, kādi ir iespējamie minētā procesa rezultāti. Apzinoties, ka ļoti bieži apvienošanās kontrolei pakļauti tieši lielākie tirgus spēlētāji, apvienošanās kontroles apraksts šajā seminārā tiks apvienots ar skaidrojumu, kādi noteikumi ir jāievēro dominējošā stāvoklī esošiem tirgus dalībniekiem, lai nenotiktu dominējošā stāvokļa ļaunprātīga izmantošana.

 

Uzņēmumu pārstāvjiem, kuri neatrodas dominējošā stāvoklī, savukārt ir nepieciešamas detalizētas zināšanas par to, kāda rīcība no dominējoša darījuma partnera puses nav pieļaujama un kā pret to iespējams aizstāvēties.

 

Visbeidzot, jāmin arī, ka šī gada laikā ir stājušies spēkā grozījumi Konkurences likumā. Seminārā tādēļ tiks aplūkotas arī tajos ietvertās izmaiņas attiecībā uz uzņēmumu apvienošanos un dominējošā stāvokļa ļaunprātīgu izmantošanu.

 

Laikā, kad ar publiskajā telpā esošo informāciju var dažādi manipulēt un nolūkā apturēt tirgus samazināšanos arvien biežāk tiek izmantoti dažādi negodīgas konkurences mehānismi, uzņēmējiem ir īpaši svarīgi zināt, kā ar šiem aspektiem efektīvi cīnīties. SOPHIA CONFERENCES tādēļ aicina uzņēmējus piedalīties seminārā „Negodīga konkurence un aizliegtās vienošanās. Uzņēmumu apvienošanās un dominējošais stāvoklis. Problēmas un praktiski risinājumi”.Semināra laikā citastarp tiks apskatīti šādi jautājumi:

 • godīgas un negodīgas konkurences nošķiršana un robežgadījumi;
 • negodīgas konkurences identificēšana;
 • ieteicamā rīcība cīņai ar negodīgu konkurenci – konkurences tiesību piemērošana tiesā;
 • aizliegtās vienošanās, to izmantošanas iemesli;
 • aizliegto vienošanos identifikācija un to esamības pierādīšana;
 • aizliegto vienošanos īpatnības publiskajā iepirkumā;
 • praktiski aspekti cīņai ar aizliegtajām vienošanās;
 • Konkurences padomes un Administratīvās tiesas prakse negodīgas konkurences jomā;
 • jaunāko grozījumu Konkurences likumā apskats;
 • apvienošanās un dominējošā stāvokļa jēdzieni Konkurences likuma izpratnē;
 • gadījumi, kuros uzņēmumiem ir pienākums iesniegt Konkurences padomei ziņojumu par apvienošanos un ziņojumā ietveramā informācija;
 • apvienošanās ziņojuma izskatīšana Konkurences padomē;
 • iespējamie Konkurences padomes lēmumi saistībā ar apvienošanos un to radītās sekas;
 • dominējošā stāvokļa ļaunprātīgas izmantošanas piemēri Konkurences padomes praksē;
 • lietas par dominējošā stāvokļa ļaunprātīgu izmantošanu ierosināšana un izmeklēšanas process;
 • sodi un tiesiskie pienākumi saistībā ar dominējošā stāvokļa ļaunprātīgu izmantošanu.

 


Piedaloties seminārā, Jūs iegūsiet:

 • detalizētu pārskatu par konkurences tiesisko regulējumu;
 • praktiski pielietojamas zināšanas par negodīgas konkurences paņēmieniem un iespējām cīņai pret tiem; 
 • praktisku informāciju par aizliegtajām vienošanās, to slēgšanu, atklāšanu un pierādīšanu;
 • ieskatu Konkurences padomes un Administratīvās tiesas praksē par negodīgu konkurenci, kā arī aizliegtām vienošanām un ieteikumus, kā minēto praksi izmantot savu interešu aizsardzībai;
 • praktiskas zināšanas par uzņēmumu apvienošanos, dominējošo stāvokli un saistītajiem aspektiem;
 • padomus konkrētu problēmsituāciju risināšanai;
 • iespējas minimizēt negodīgas riskus, darbojoties konkrētajā tirgū;
 • plašāku skatījumu uz Konkurences tiesībām kopumā.


Semināra vadītāja:


Ieva Azanda
Konkurences tiesību eksperte, zvērināta advokāta palīdze zvērinātu advokātu birojā Liepa, Skopiņa/BORENIUS, Lesteras universitātes (Lielbritānija) doktorante, juridiskās literatūras, publikāciju un pētījumu konkurences un reklāmas jomā autore.

Seminārs notiks:


2009. gada 22. janvārī
Plkst. 10.00 — 14.00
ALBERT HOTEL konferenču zālē 11. stāvā
Dzirnavu ielā 33, Rīgā

Pieteikšanās:


Saņemot aizpildīto pieteikumu vai apstiprinājuma e-pastu, mēs nosūtīsim Jums apstiprinājumu par Jūsu dalību seminārā un rēķinu. Lūdzam pieteikties savlaicīgi, jo vietu skaits ir ierobežots!

Maksa par piedalīšanos seminārā ir 59,00 LVL + PVN. Dalības maksā ir iekļauts mācību kurss, izdales materiāli un kafijas pauze.

Jautājumu gadījumā:


Lūdzu vērsties pie semināra koordinatores Ineses Uskures, Tālr. 67359584, 26722073;
E-mail: inese.uskure@ic-sophia.lv


Ja kādu iemeslu dēļ vēlaties anulēt savu pieteikumu par dalību seminārā, lūdzam informēt mūs ne vēlāk kā divas dienas pirms semināra!