LV EN
Augusts 2022
POTCPSSv
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31    

IEKŠĒJIE NORMATĪVIE AKTI, TO SAGATAVOŠANA UN PIEMĒROŠANA

03.12.2008  |  Arhīvā

Pieaugot tiesiskumam Latvijas Republikā, jautājums par iekšējo normatīvo aktu juridisko dabu un saistošo spēku, kā arī to izstrādi atbilstoši tiem izvirzītajām prasībām kļūst arvien aktuālāks, jo ir nepieciešams pastāvīgi optimizēt publisko peronu darbību un uzlabot publisko tiesību principu ievērošanu, regulējot un sistematizējot tos jautājumus, kas līdz šim bija izlemjami pēc konkrētu amatpersonu ieskata.
Seminārs sniegs pamatzināšanas par iekšējo normatīvo aktu izstrādi, kas, papildinātas ar specifiskām zināšanām un pieredzi konkrētajā profesionālajā jomā, nodrošinās pienācīgu un kvalitatīvu iekšējo normatīvo aktu izstrādes iespējas un to atbilstošu piemērošanu.

Iekšējo normatīvo aktu izstrāde un piemērošana ir viens no tiem tiesību jautājumiem Latvijā, par kuru, neraugoties uz tā svarīgumu un nenovērtējamo nozīmi iestāžu darbā, nav bijis pietiekami daudz diskusiju un skaidrojumu. Iekšējie normatīvie akti ir tiesisks instruments, ar kura palīdzību iestādes var noteikt to iekšējo uzbūvi un struktūru, darba kārtību, kā arī ārējo normatīvo aktu piemērošanas kārtību un pamatprincipus. Iekšējo normatīvo aktu izstrāde ir komplicēts un juridiski sarežģīts process - lai nodrošinātu to tiesiskumu un piemērojamību, ir jāievēro virkne pamatprincipu. Iekšējiem normatīvajiem aktiem vienlaikus jāatbilst juridiskās tehnikas prasībām, taču vienlaikus jābūt pietiekami skaidriem, lai tos varētu saprast un piemērot arī personas bez juridiskās izglītības.


Pieaugot tiesiskumam Latvijas Republikā, jautājums par iekšējo normatīvo aktu juridisko dabu un saistošo spēku, kā arī to izstrādi atbilstoši tiem izvirzītajām prasībām kļūst arvien aktuālāks, jo ir nepieciešams pastāvīgi optimizēt publisko peronu darbību un uzlabot publisko tiesību principu ievērošanu, regulējot un sistematizējot tos jautājumus, kas līdz šim bija izlemjami pēc konkrētu amatpersonu ieskata.


Seminārs sniegs pamatzināšanas par iekšējo normatīvo aktu izstrādi, kas, papildinātas ar specifiskām zināšanām un pieredzi konkrētajā profesionālajā jomā, nodrošinās pienācīgu un kvalitatīvu iekšējo normatīvo aktu izstrādes iespējas un to atbilstošu piemērošanu.


Seminārā citastarp tiks apskatīti šādi jautājumi:

  • iekšējo normatīvo aktu juridiskā daba un saistošais spēks;
  • iekšējo normatīvo aktu veidi;
  • iekšējo normatīvo aktu struktūra un izstrādes pamatelementi;
  • iekšējo normatīvo aktu izdošanas nepieciešamība;
  • iekšējo normatīvo aktu pēckontrole;
  • iekšējo normatīvo aktu atbilstība ārējiem normatīvajiem aktiem;
  • praktiskas iekšējo normatīvo aktu piemērošanas problēmas.


Semināra vadītāja:


Inga Bite Perceva
Tiesību zinātņu maģistre tiesību teorijā, Valsts Kancelejas Politikas koordinācijas departamenta Valsts pārvaldes politikas nodaļas vadītāja, vairāku iekšējo un ārējo normatīvo aktu, kā arī publikāciju par valsts pārvaldes un administratīvā procesa jautājumiem autore, grāmatas „Administratīvais process: likums, prakse, komentāri” līdzautore, Valsts pārvaldes iekārtas likuma un Administratīvā procesa likuma komentāru darba grupas locekle.


Seminārs notiks:


2008. gada 3. decembrī
Plkst. 10.00— 13.00
REVAL HOTEL LATVIJA konferenču zālē 2. stāvā
Elizabetes ielā 55, Rīgā


Pieteikšanās:

Saņemot aizpildīto pieteikumu vai apstiprinājuma e-pastu, mēs nosūtīsim Jums apstiprinājumu par Jūsu dalību seminārā, semināra programmu un rēķinu. Lūdzam pieteikties savlaicīgi, jo vietu skaits ir ierobežots!


Maksa par piedalīšanos seminārā ir 65,00 LVL + PVN. Dalības maksā ir iekļauts mācību kurss, izdales materiāli un kafijas pauze.


Jautājumu gadījumā:


Lūdzu vērsties pie semināra koordinatores Ineses Uskures, Tālr. 67359584;
E-mail: inese.uskure@ic-sophia.lv


Ja kādu iemeslu dēļ vēlaties anulēt savu pieteikumu par dalību seminārā, lūdzam informēt mūs ne vēlāk kā divas dienas pirms semināra!