LV EN
Augusts 2022
POTCPSSv
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31    

AKTUĀLĀS IZMAIŅAS KONKURENCES LIKUMĀ – PROBLĒMAS UN RISINĀJUMI

12.11.2008  |  Arhīvā

Tā kā var droši prognozēt, ka izmaiņas Konkurences likumā būtiski ietekmēs tirgus dalībnieku komercdarbības iespējas, ir nepieciešams iegūt kompetentu un detalizētu skaidrojumu par minēto izmaiņu saturu, apjomu, sagaidāmajām piemērošanas problēmām un to risinājumiem. SOPHIA CONFERENCES tādēļ aicina Jūs piedalīties seminārā „Aktuālās izmaiņas Konkurences likumā – problēmas un risinājumi”.

2008. gada 10. oktobrī ir stājies spēkā likums „Grozījumi Konkurences likumā”. Šie grozījumi rada nozīmīgas izmaiņas salīdzinājumā ar iepriekš spēkā esošo tiesisko regulējumu un ir paredzams, ka tie būtiski ietekmēs tirgus dalībnieku tiesības un pienākumus konkurences vidē. Uzņēmēju, juristu un publiskā sektora diskusijas, kas ir notikušas grozījumu izstrādes un pieņemšanas laikā, ļauj secināt, ka jaunais tiesiskais regulējums ir vērtējams neviennozīmīgi.


Likums „Grozījumi Konkurences likumā” maina pašreiz spēkā esošo dominējošā stāvokļa definīciju, izslēdzot no tās 40% tirgus daļu kā nosacījumu dominējošā stāvokļa esamībai un paliekot pie tirgus dalībnieka iespējas vienpusēji ietekmēt konkurenci funkcionāla vērtējuma. Izmaiņu vidū arīdzan ir atšķirīgs tiesiskais regulējums saistībā ar tirgus dalībnieku apvienošanās kontroli un aizliegtajām vienošanās, kā arī uz Konkurences padomes kompetenci. Tomēr visvairāk pretrunīgu viedokļu ir radījusi „dominējošā stāvokļa mazumtirdzniecībā” jēdziena iekļaušana Konkurences likumā grozījumos, kas tirgus dalībniekiem, kuri darbojas vai plāno darboties minētajā jomā, rada jaunus tiesiskos pienākumus, aizliedzot to izmantot „ļaunprātīgi”.


Tā kā var droši prognozēt, ka izmaiņas Konkurences likumā būtiski ietekmēs tirgus dalībnieku komercdarbības iespējas, ir nepieciešams iegūt kompetentu un detalizētu skaidrojumu par minēto izmaiņu saturu, apjomu, sagaidāmajām piemērošanas problēmām un to risinājumiem. SOPHIA CONFERENCES tādēļ aicina Jūs piedalīties seminārā „Aktuālās izmaiņas Konkurences likumā – problēmas un risinājumi”.


Semināra laikā citastarp tiks apskatīti šādi jautājumi:

  • izmaiņas tirgus dalībnieku apvienošanās tiesiskajā regulējumā;
  • aizliegto vienošanos kontrole;
  • „dominējošā stāvokļa mazumtirdzniecībā” jēdziens un no tā izrietošās uzņēmēju tiesības un pienākumi;
  • izmaiņas Konkurences padomes kompetencē un to paredzamā ietekme uz tirgus dalībniekiem;
  • Eiropas Savienības tiesiskā regulējuma (ES normatīvo aktu, Eiropas Kopienu tiesas prakses) izmantošana tirgus dalībnieka tiesību aizsardzībā strīdos ar Konkurences padomi un konkurentiem.


Semināra vadītāja:


Ieva Azanda
Konkurences tiesību eksperte, zvērināta advokāta palīdze zvērinātu advokātu birojā Liepa, Skopiņa/BORENIUS, Lesteras universitātes (Lielbritānija) doktorante, juridiskās literatūras, publikāciju un pētījumu konkurences un reklāmas jomā autore.

Seminārs notiks:


2008. gada 12. novembrī
Plkst. 10.00— 13.30
ALBERT HOTEL konferenču zālē 11. stāvā
Dzirnavu ielā 33, Rīgā


Pieteikšanās:

Saņemot aizpildīto pieteikumu vai apstiprinājuma e-pastu, mēs nosūtīsim Jums apstiprinājumu par Jūsu dalību seminārā, semināra programmu un rēķinu. Lūdzam pieteikties savlaicīgi, jo vietu skaits ir ierobežots!


Maksa par piedalīšanos seminārā ir 69,00 LVL + PVN. Dalības maksā ir iekļauts mācību kurss, izdales materiāli un kafijas pauze.

Jautājumu gadījumā:


Lūdzu vērsties pie semināra koordinatores Ineses Uskures, Tālr. 67359584; E-mail: inese.uskure@ic-sophia.lv.

Ja kādu iemeslu dēļ vēlaties anulēt savu pieteikumu par dalību seminārā, lūdzam informēt mūs ne vēlāk kā divas dienas pirms semināra!