LV EN
Augusts 2022
POTCPSSv
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31    

IEPIRKUMA PAREIZA STRUKTURĒŠANA UN IZVAIRĪŠANĀS NO TĀ NEPAMATOTAS SADALĪŠANAS

12.11.2008  |  Arhīvā

Lai pārrunātu iepirkuma strukturēšanas jautājumus, saņemtu aktuālu informāciju par minētās jomas svarīgākajiem aspektiem un iegūtu risinājumus problēmsituācijām, SOPHIA CONFERENCES aicina Jūs apmeklēt semināru „Iepirkuma pareiza strukturēšana un izvairīšanās no tā nepamatotas sadalīšanas”.

Iepirkumu veicējiem – pasūtītājiem un sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem pirms iepirkuma veikšanas ir jānosaka iepirkuma paredzamā līgumcena, no kā ir attiecīgi atkarīga konkrētajam iepirkumam atbilstošas iepirkuma procedūras izvēle. Paredzamās līgumcenas noteikšana nereti ir sarežģīts process – mainīgajos tirgus apstākļos nereti ir grūti precīzi noteikt, cik lielu atlīdzību privātais sektors vēlēsies saņemt par konkrētā līguma izpildi. Tas jo īpaši ir attiecināms uz tādiem projektiem, kur atlīdzība par iepirkuma līguma izpildi var būt noteikta ne vien naudā, bet arī īpašu tiesību piešķiršanā vai aktīvu ieguldīšanā (publiskās un privātās partnerības projekti).


Tomēr paredzamās līgumcenas noteikšanas problemātika visvairāk ir saistīta ar „viena iepirkuma” jēdzienu jeb iepirkuma tiesiski un ekonomiski pareizas strukturēšanas aspektiem. Situācijā, kad Publisko iepirkumu likums un likums „Par iepirkumu sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju vajadzībām” precīzi neparedz, kādas iepirkuma veicēja vajadzības ir nodrošināmas, veicot vienu iepirkuma procedūru, bet kādas vajadzības ir iespējams nodrošināt, veicot vairākas iepirkuma procedūras, pastāv paaugstināts kļūdu pieļaušanas risks.

 

No otras puses, Latvijas iepirkumu praksē ir bijušas neskaitāmas situācijas, kad iepirkuma nepamatotas sadalīšanas dēļ pasūtītājiem un sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem tiek izteikti pārmetumi vai pat neattiecināts Eiropas Savienības fondu finansējums.


Eiropas Savienības finansējuma apgūšanā iepirkuma strukturēšanas kontekstā ir svarīga arī pareiza un pamatota iepirkumu plāna sastādīšana, kam nepieciešama izpratne gan par atsevišķu iepirkumu pareizu strukturēšanu, gan arī par visu konkrētajam projektam nepieciešamo iepirkumu sistēmisku sasaisti.
Lai pārrunātu iepirkuma strukturēšanas jautājumus, saņemtu aktuālu informāciju par minētās jomas svarīgākajiem aspektiem un iegūtu risinājumus problēmsituācijām, SOPHIA CONFERENCES aicina Jūs apmeklēt semināru „Iepirkuma pareiza strukturēšana un izvairīšanās no tā nepamatotas sadalīšanas”.


Semināra citastarp tiks apskatīti šādi jautājumi:

  • Iepirkuma strukturēšanas tiesiskais regulējums;
  • Iepirkuma nepamatota sadalīšana;
  • Iepirkuma priekšmetu nepamatota apvienošana;
  • Iepirkuma priekšmeta sadalīšana daļās viena iepirkuma ietvaros;
  • Iepirkuma strukturēšanas aktualitātes ES fondu projektu kontekstā;
  • IUB praksē iepirkuma strukturēšanā pieļautās kļūdas un risinājumi to novēršanai.


Semināra vadītāja:


Dace Gaile

sociālo zinātņu maģistre ekonomikā, Iepirkumu uzraudzības biroja vadītāja vietniece, Metodoloģijas departamenta direktore.

Seminārs notiks:


2008. gada 12. novembrī
Plkst. 16.00 — 19.30
ALBERT HOTEL konferenču zālē 11. stāvā
Dzirnavu ielā 33, Rīgā


Pieteikšanās:


Saņemot aizpildīto pieteikumu vai apstiprinājuma e-pastu, mēs nosūtīsim Jums apstiprinājumu par Jūsu dalību seminārā, semināra programmu un rēķinu. Lūdzam pieteikties savlaicīgi, jo vietu skaits ir ierobežots!


Maksa par piedalīšanos seminārā ir 69,00 LVL + PVN. Dalības maksā ir iekļauts mācību kurss, izdales materiāli un kafijas pauze.

Jautājumu gadījumā:


Lūdzu vērsties pie semināra koordinatores Ineses Uskures, Tālr. 67359584, 26722073;
E-mail: inese.uskure@ic-sophia.lv.


Ja kādu iemeslu dēļ vēlaties anulēt savu pieteikumu par dalību seminārā, lūdzam informēt mūs ne vēlāk kā divas dienas pirms semināra!