LV EN
Augusts 2022
POTCPSSv
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31    

PORNOGRĀFIJAS IEROBEŽOŠANAS LIKUMS UN IZRIETOŠIE PUBLISKĀ SEKTORA UN KOMERSANTU PIENĀKUMI

31.10.2008  |  Arhīvā

Lai saņemtu detalizētu skaidrojumu par pornogrāfiska rakstura materiālu apriti regulējošo normatīvo aktu saturu un piemērošanu, iegūtu izsmeļošu un praktisku informāciju par minēto materiālu apritē un tās uzraudzībā iesaistīto personu tiesībām un pienākumiem, kā arī diskutētu par konkrētās jomas juridiska rakstura problēmjautājumiem, SOPHIA CONFERENCES aicina Jūs piedalīties seminārā „Pornogrāfijas ierobežošanas likums un izrietošie publiskā sektora un komersantu pienākumi”.

2007. gada 1. jūnijā stājās spēkā Pornogrāfijas ierobežošanas likums, bet šī gada 10. septembrī spēkā stājās Ministru kabineta noteikumi Nr. 704 „Intīma rakstura izklaides ierobežošanas noteikumi”, kuri ir izdoti saskaņā ar Pornogrāfijas ierobežošanas likumu un lielā mērā konkretizē tajā paredzētās normas.


Pornogrāfijas ierobežošanas likumus un izrietošie Ministru kabineta noteikumi paredz noteiktus pašvaldību pienākumus pornogrāfiska rakstura materiālu aprites ierobežošanā. Kā svarīgākos no tiem būtu jāmin pašvaldību pienākumi saskaņot pornogrāfiska rakstura materiālu tirdzniecību un intīma rakstura pasākumu norisi, kā arī nepieciešamības gadījumā noteikt attiecīgus ierobežojumus. Tā kā minētie normatīvie akti neparedz konkrētus atskaites punktus minēto lēmumu pieņemšanai, ir svarīgi pārzināt tos mehānismus un kritērijus, kurus ievērojot, ir iespējams pieņemt samērīgu un pamatotu lēmumu, kurš pēc tam netiktu pārsūdzēts. Tāpat gan pašvaldībām, gan nozares komersantiem ir jāpārzina arī tiesiskās sekas gadījumos, kad tiek pārkāpti pornogrāfiska rakstura materiālu aprites ierobežojumi.


Lai saņemtu detalizētu skaidrojumu par pornogrāfiska rakstura materiālu apriti regulējošo normatīvo aktu saturu un piemērošanu, iegūtu izsmeļošu un praktisku informāciju par minēto materiālu apritē un tās uzraudzībā iesaistīto personu tiesībām un pienākumiem, kā arī diskutētu par konkrētās jomas juridiska rakstura problēmjautājumiem, SOPHIA CONFERENCES aicina Jūs piedalīties seminārā „Pornogrāfijas ierobežošanas likums un izrietošie publiskā sektora un komersantu pienākumi”.


Semināra laikā citastarp tiks apskatīti šādi jautājumi:

 

  • Pornogrāfiska rakstura materiālu aprite un tās jēdziens,
  • Pornogrāfiska rakstura materiālu tirdzniecība un tās saskaņošana;
  • Intīma rakstura izklaide un tās saskaņošana;
  • Pašvaldību tiesības un pienākumi saistībā ar pornogrāfiska rakstura materiālu aprites kontroli;
  • Nozares komersantu tiesības un pienākumi pornogrāfiska rakstura materiālu aprites procesā;
  • Ierobežojošu lēmumu pieņemšana un to saistība ar administratīvā procesa likumu;
  • Bērnu aizsardzība pornogrāfiska rakstura materiālu aprites procesā.


Semināra vadītājs:


Edgars Pastars
jurists, tiesību zinātņu maģistrs, konstitucionālo un administratīvo tiesību speciālists, juridiskās literatūras autors, vairāku desmitu publikāciju autors un līdzautors, strādā Saeimas Juridiskā birojā un Izglītības un zinātnes ministrijā, piedalījies šī un citu likumu izstrādāšanā.

Seminārs notiks:


2008. gada 31. oktobrī
Plkst. 10.00— 13.00
ALBERT HOTEL konferenču zālē 11. stāvā
Dzirnavu ielā 33, Rīgā


Pieteikšanās:

Saņemot aizpildīto pieteikumu vai apstiprinājuma e-pastu, mēs nosūtīsim Jums apstiprinājumu par Jūsu dalību seminārā, semināra programmu un rēķinu. Lūdzam pieteikties savlaicīgi, jo vietu skaits ir ierobežots!

Maksa par piedalīšanos seminārā ir 59,00 LVL + PVN. Dalības maksā ir iekļauts mācību kurss, izdales materiāli un kafijas pauzes.


Jautājumu gadījumā:


Lūdzu vērsties pie semināra koordinatores Ineses Uskures, Tālr. 67359584; E-mail: inese.uskure@ic-sophia.lv.


Ja kādu iemeslu dēļ vēlaties anulēt savu pieteikumu par dalību seminārā, lūdzam informēt mūs ne vēlāk kā divas dienas pirms semināra!