LV EN
Augusts 2022
POTCPSSv
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31    

PRETENDENTU ATLASES UN KVALIFIKĀCIJAS PRASĪBU SAGATAVOŠANA UN PIEDĀVĀJUMU ATBILSTOŠA VĒRTĒŠANA PUBLISKAJĀ IEPIRKUMĀ

07.10.2008  |  Arhīvā

Lai detalizēti pārrunātu izvirzāmo atlases un kvalifikācijas prasību saturu, saņemtu informāciju par to iztulkošanu un iesniegto piedāvājumu vērtēšanu, kā arī iegūtu atbildes un risinājumus problēmjautājumiem, SOPHIA CONFERENCES aicina Jūs piedalīties seminārā „Pretendentu atlases un kvalifikācijas prasību sagatavošana un piedāvājumu atbilstoša vērtēšana publiskajā iepirkumā”.

 

Pretendentu atlase un kvalifikācija publiskajā iepirkumā ir nozīmīga pretendentu iesniegto piedāvājumu vērtēšanas procesa sastāvdaļa. Vērtējot, vai piedāvājumi atbilst atlases un kvalifikācijas prasībām, iepirkuma komisija pārliecinās par pretendenta spējām izpildīt iepirkuma līgumu. Tiesiskam un efektīvam pretendentu atlases un kvalifikācijas procesam ir divi priekšnosacījumi – pārdomāta un atbilstoša atlases un kvalifikācijas prasību sagatavošana, kā arī samērīga un tiesiska iesniegto piedāvājumu vērtēšana.


Iepirkumu prakse ir pierādījusi, ka zināmi tiesiski sarežģījumi un neskaidrības rodas gan atlases un kvalifikācijas prasību sagatavošanā, gan arī iesniegto piedāvājumu vērtēšanā. Vēl vairāk, ievērojot to, ka atbilstoši iepirkumu regulējošajiem normatīvajiem aktiem pretendents var paļauties uz citu personu resursiem - iesniegt piedāvājumu personu grupas formā vai arī piesaistīt apakšuzņēmējus, aktuāla kļūst arī atlases un kvalifikācijas prasību attiecināšana uz minētajām personām. Visbeidzot, tā kā atlases un kvalifikācijas prasības nereti ir cēlonis pretendentu piedāvājumu noraidīšanai, īpašu uzmanību to sagatavošanas procesā nepieciešams pievērst samērīguma ievērošanai.

Atlases un kvalifikācijas prasību jautājumos eksistē arī visai apjomīga Iepirkumu uzraudzības biroja Iesniegumu izskatīšanas komisijas prakse, kura var sniegt noderīgu informāciju par pareizajiem rīcība modeļiem prasību izvirzīšanā un piedāvājumu vērtēšanā.

Lai detalizēti pārrunātu izvirzāmo atlases un kvalifikācijas prasību saturu, saņemtu informāciju par to iztulkošanu un iesniegto piedāvājumu vērtēšanu, kā arī iegūtu atbildes un risinājumus problēmjautājumiem, SOPHIA CONFERENCES aicina Jūs piedalīties seminārā „Pretendentu atlases un kvalifikācijas prasību sagatavošana un piedāvājumu atbilstoša vērtēšana publiskajā iepirkumā”.

Semināra citastarp tiks apskatīti šādi jautājumi:

 • Atlases un kvalifikācijas prasību jēdziens un to nošķiršana;
 • Atlases prasības, to pareiza izvirzīšana un iesniegto piedāvājumu vērtēšana:
 1. Dalība noziedzīga organizācijā;
 2. Pretendenta maksātspēja;
 3. Nodokļu parādu esamība;
 4. Profesionālās darbības pārkāpumi;
 5. Tiesības darboties konkrētajā sfērā un izpildīt iepirkuma līgumu;
 • Kvalifikācijas prasības, to pareiza izvirzīšana un iesniegto piedāvājumu vērtēšana:
 1. Pretendenta apgrozījums un finanšu līdzekļu pieejamība;
 2. Uzņēmuma un personāla pieredze, personāla izglītība;
 3. Līguma izpildei nepieciešamie tehnisko līdzekļi un infrastruktūra;
 • Iespējas apliecināt piedāvājuma atbilstību ar personu grupas vai apakšuzņēmēju palīdzību;
 • Kvalifikācijas prasību vērtēšanas iespējas cenu aptaujā, atklātā un slēgtā konkursā;
 • IUB Iesniegumu izskatīšanas komisijas un Eiropas Kopienu Tiesas prakse atlases un kvalifikācijas prasību jautājumos dažādās iepirkuma jomās;
 • IUB praksē identificētās kļūdas saistībā ar atlases un kvalifikācijas prasībām un risinājumi to novēršanai.


Semināra vadītāja:                                                                 

Dace Gaile
sociālo zinātņu maģistre ekonomikā, Iepirkumu uzraudzības biroja vadītāja vietniece, Metodoloģijas departamenta direktore.

Seminārs notiks:

2008. gada 7. oktobrī
Plkst. 16.00 — 19.30
REVAL HOTEL RĪDZENE konferenču zālē 1. stāvā
Reimersa ielā 1, Rīgā

Pieteikšanās:

Saņemot aizpildīto pieteikumu vai apstiprinājuma e-pastu, mēs nosūtīsim Jums apstiprinājumu par Jūsu dalību seminārā, semināra programmu un rēķinu. Lūdzam pieteikties savlaicīgi, jo vietu skaits ir ierobežots!

Maksa par piedalīšanos seminārā ir 69,00 LVL + PVN. Dalības maksā ir iekļauts mācību kurss, izdales materiāli un kafijas pauze.

Jautājumu gadījumā:

Lūdzu vērsties pie semināra koordinatores Ineses Uskures, Tālr. 67359584, 26722073;
E-mail: inese.uskure@ic-sophia.lv.

Ja kādu iemeslu dēļ vēlaties anulēt savu pieteikumu par dalību seminārā, lūdzam informēt mūs ne vēlāk kā divas dienas pirms semināra!