LV EN
Augusts 2022
POTCPSSv
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31    

AKTUĀLĀS PUBLISKO IEPIRKUMU LIKUMA PIEMĒROŠANAS PROBLĒMAS UN TO RISINĀJUMI

23.09.2009  |  Arhīvā

Lai saņemtu kompetentu pārskatu par dažādiem iepirkumu regulējošo normatīvo aktu piemērošanas aspektiem, iegūtu risinājumus problēmsituācijām un diskutētu par iepirkuma aktualitātēm, SOPHIA CONFEENCES aicina Jūs piedalīties seminārā „Aktuālās Publisko iepirkumu likuma piemērošanas problēmas un to risinājumi”.

Arvien padziļinoties publiskajā iepirkumā iesaistīto pušu – publiskā sektora pārstāvju un uzņēmēju - izpratnei un kompetencei publiskā iepirkuma jautājumos, izšķirošu nozīmi veiksmīga iepirkuma procedūras iznākuma kontekstā iegūst zināšanas par aktuāliem iepirkumu regulējošo normatīvo aktu piemērošanas problēmjautājumiem un dažādām iepirkuma procedūras niansēm. Atlases prasību un specifikāciju sagatavošana, iesniegto piedāvājumu atbilstības vērtēšana un iepirkuma dokumentu noformēšana – tie visi ir jautājumi, kuri publiskā iepirkuma procedūrās ir aktuāli un uzmanības centrā jau ilgāku laiku. Savukārt pēdējā laikā minētos problēmjautājumus ir papildinājusi nepamatoti lēta piedāvājuma vērtēšana un aritmētisko kļūdu jēdziens un to ietekme uz vienlīdzības principa ievērošanu, kā arī pretendenta finanšu piedāvājuma sagatavošana un novērtēšana.


Vēl viens, ne mazāk svarīgs iemeslus nepieciešamībai pievērst sevišķu uzmanību iepirkumu regulējošo normatīvo aktu piemērošanas niansēm, ir pēdējā laikā iepirkuma procedūrās pieaugošā konkurence, kas paaugstina prasības gan iepirkuma dokumentu un piedāvājumu sagatavošanai, gan iesniegto piedāvājumu vērtēšanas procesam.


Lai saņemtu kompetentu pārskatu par dažādiem iepirkumu regulējošo normatīvo aktu piemērošanas aspektiem, iegūtu risinājumus problēmsituācijām un diskutētu par iepirkuma aktualitātēm, SOPHIA CONFEENCES aicina Jūs piedalīties seminārā „Aktuālās Publisko iepirkumu likuma piemērošanas problēmas un to risinājumi”.

Semināra laikā citastarp tiks apskatīti arī šādi jautājumi:

 

  • Noformējuma un atlases prasību sagatavošanas aspekti;
  • Tehnisko specifikāciju un finanšu piedāvājumu vērtēšanas kritērija sagatavošana;
  • Iepirkuma dokumentos iekļauto prasību izpilde un tās vērtēšana;
  • Nepamatoti lēts piedāvājums un tā vērtēšana;
  • Aritmētiskās kļūdas un to labošana;
  • Aktualitātes IUB Iesniegumu izskatīšanas komisijas prakse;
  • Iepirkumu uzraudzības biroja praksē identificētie iepirkuma problēmjautājumi un to atbilstoši risinājumi.


Semināra vadītāja:      

                 
Dace Gaile
sociālo zinātņu maģistre ekonomikā, Iepirkumu uzraudzības biroja vadītāja vietniece, Metodoloģijas departamenta direktore.

Seminārs notiks:


2009. gada 23. septembrī
Plkst. 16.00— 19.30
ALBERT HOTEL konferenču zālē 11. stāvā
Dzirnavu ielā 33, Rīgā

Pieteikšanās:


Saņemot aizpildīto pieteikumu vai apstiprinājuma e-pastu, mēs nosūtīsim Jums apstiprinājumu par Jūsu dalību seminārā, semināra programmu un rēķinu. Lūdzam pieteikties savlaicīgi, jo vietu skaits ir ierobežots!


Maksa par piedalīšanos seminārā ir 69,00 LVL + PVN. Dalības maksā ir iekļauts mācību kurss, izdales materiāli un kafijas pauze.


Jautājumu gadījumā:


Lūdzu vērsties pie semināra koordinatores Ineses Uskures, Tālr. 67334183, 26722073;
 E-mail: inese.uskure@ic-sophia.lv.


Ja kādu iemeslu dēļ vēlaties anulēt savu pieteikumu par dalību seminārā, lūdzam informēt mūs ne vēlāk kā divas dienas pirms semināra!