LV EN
Augusts 2022
POTCPSSv
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31    

IESNIEGUMU LIKUMS UN INFORMĀCIJAS ATKLĀTĪBAS LIKUMS - INTERPRETĀCIJA, PIEMĒROŠANA, PROBLĒMAS UN RISINĀJUMI

10.09.2008  |  Arhīvā

Lai saņemtu detalizētu un profesionālu informāciju par Iesniegumu likuma un Informācijas atklātības likuma normu iztulkošanu, pārrunātu aktuālos minēto likumu piemērošanas jautājumus un iegūtu praktiskus un efektīvus risinājumus problēmsituācijām, „SOPHIA CONFERENCES” aicina Jūs piedalīties seminārā „Iesniegumu likums un Informācijas atklātības likums – interpretācija, piemērošana, problēmas un risinājumi”.

Iesniegumu likums un Informācijas atklātības likums ir normatīvie akti, kuri regulē publiskā sektora rīcībā esošās informācijas apriti. Iesniegumu likums vairāk regulē privātpersonu tiesības un publiskā sektora pienākumus informācijas pieprasīšanas un iegūšanas procesā, bet Informācijas atklātības likums saturiski noteic to, kāda informācija ir atklāta un kāda – ierobežotas pieejamības.

Likumdevējs ar minētajiem likumiem ir vēlējies panākt līdzsvaru starp sabiedrības interesēm uz informācijas pieejamību samērīgā un efektīvā procesā un konkrētu indivīdu vai organizāciju pamatotām interesēm attiecīgo informāciju neizpaust. Lai minētās intereses tiku sekmīgi līdzsvarotas arī konkrētas iestādes darbā, iestādei ir nepieciešamas zināšanas par to saturu, savstarpējo mijiedarbību, piemērošanas problemātiku un pasākumiem, kas jāveic šo normatīvo aktu tiesiskai un efektīvai piemērošanai.

Lai saņemtu detalizētu un profesionālu informāciju par Iesniegumu likuma un Informācijas atklātības likuma normu iztulkošanu, pārrunātu aktuālos minēto likumu piemērošanas jautājumus un iegūtu praktiskus un efektīvus risinājumus problēmsituācijām, „SOPHIA CONFERENCES aicina Jūs piedalīties seminārā „Iesniegumu likums un Informācijas atklātības likums – interpretācija, piemērošana, problēmas un risinājumi”.


Semināra laikā citastarp tiks apskatīti šādi jautājumi:

Ø  Informācijas atklātības likums un tā saistība ar Iesniegumu likumu, Fizisko personu datu aizsardzības likumu un citiem normatīvajiem aktiem;

Ø  iesnieguma un informācijas pieprasījuma izskatīšana;

Ø  atbildēšana uz rakstveida un elektroniskajiem iesniegumiem un informācijas pieprasījumiem (ar un bez elektroniskā paraksta);

Ø  vispārpieejamā informācija un ierobežotas pieejamības informācija;

Ø  ierobežotas pieejamības informācijas aprites iestādē;

Ø  informācijas atkalizmantošanas nošķiršana;

Ø  atteikšanās izsniegt informāciju, tai skaitā pamatojums un kārtība;

Ø  prasības iekšējiem normatīvajiem aktiem saistībā ar Iesniegumu likuma;

Ø  iespējas cīnīties ar ļaunprātīgu tiesību izmantošanu;

Ø  atsevišķas praktiskās piemērošanas problēmas.

 

Semināra vadītājs:  

Edgars Pastars

(jurists, tiesību zinātņu maģistrs, konstitucionālo un administratīvo tiesību speciālists, juridiskās literatūras autors, vairāku desmitu publikāciju autors un līdzautors, strādā Saeimas Juridiskā birojā un Izglītības un zinātnes ministrijā, piedalījies likumu izstrādāšanā).

 

 

Seminārs notiks:


2008. gada 10. septembrī
Plkst. 14.00 — 17.00
ALBERT HOTEL konferenču zālē 11. stāvā
Dzirnavu ielā 33, Rīgā


Pieteikšanās:


Saņemot aizpildīto pieteikumu vai apstiprinājuma e-pastu, mēs nosūtīsim Jums apstiprinājumu par Jūsu dalību seminārā, semināra programmu un rēķinu. Lūdzam pieteikties savlaicīgi, jo vietu skaits ir ierobežots!


Maksa par piedalīšanos seminārā - tikai 49,00 LVL + PVN. Dalības maksā ir iekļauts mācību kurss, izdales materiāli un kafijas pauzes.


Jautājumu gadījumā:


Lūdzu vērsties pie semināra koordinatores Ineses Uskures, Tālr. 67359584; E-mail: inese.uskure@ic-sophia.lv.


Ja kādu iemeslu dēļ vēlaties anulēt savu pieteikumu par dalību seminārā, lūdzam informēt mūs ne vēlāk kā divas dienas pirms semināra!