LV EN
Augusts 2022
POTCPSSv
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31    

PAŠVALDĪBU REFORMA – AKTUĀLI TIESISKIE JAUTĀJUMI, PROBLĒMAS UN RISINĀJUMI

12.09.2008  |  Arhīvā

Semināra laikā tā dalībniekiem būs iespēja iegūt profesionālu un detalizētu ieskatu pašvaldību reformas tiesiskajā regulējumā, saņemt atbildes uz aktuāliem problēmjautājumiem, diskutēt par reformas tiesiskajām sekām un perspektīvām.

 

Latvijas Republikas pašvaldību institucionālā un funkcionālā uzbūve, kā arī to darbības tiesiskais regulējums tiek grozīti administratīvi teritoriālās reformas procesā un būtiski pilnveidoti administratīvo tiesību aktualitāšu kontekstā - 2008.gada 10.jūlijā spēkā stājās Rajonu pašvaldību reorganizācijas likums, bet 2008.gada 30.jūlijā izsludināti grozījumi likumā „Par pašvaldībām”, no kuriem daļa stāsies spēkā 2008.gada 1.septembrī, bet daļa – 2009. gada 1. jūlijā.

Pašvaldību reformas rezultātā rajonu pašvaldību darbam ir tikuši noteikti būtiski jauninājumi, bet pārējām pašvaldībām – to darbībai svarīgi darbības noteikumi, tai skaitā saistībā ar administratīvi teritoriālo reformu. Tādēļ jau tagad pašvaldību un attiecīgo tiešās pārvaldes institūciju pārstāvjiem ir nepieciešama informācija par jauno tiesisko pārmaiņu būtību un no tām izrietošajām tiesiskajām un praktiskajām sekām un perspektīvām.

Ievērojot minēto, SOPHIA CONFERENCES aicina Jūs apmeklēt semināru „Pašvaldību reforma – aktuāli tiesiskie jautājumi, problēmas un risinājumi”.

Semināra laikā tā dalībniekiem būs iespēja iegūt profesionālu un detalizētu ieskatu pašvaldību reformas tiesiskajā regulējumā, saņemt atbildes uz aktuāliem problēmjautājumiem, diskutēt par reformas tiesiskajām sekām un perspektīvām.

Semināra laikā citastarp tiks apskatīti šādi jautājumi:

  • Rajonu pašvaldību reorganizācijas svarīgākie noteikumi, kārtība un institūciju kompetence, ierobežojumi rīcībai ar rajonu pašvaldības finanšu līdzekļiem un mantu, kā arī rajonu pašvaldību funkciju pagaidu izpilde;
  • No pašvaldību autonomajām funkcijām izrietošo pārvaldes uzdevumu deleģēšana, sadarbības kārtība, tai skaitā pašvaldību kopīgo iestāžu jēdziens, to veidošana, darbība un atbildība;
  • Vietējo pašvaldību pieņemto normatīvo aktu tiesiskuma kontrole, spēkā esamība pārskatīšana, kā arī rajonu pašvaldību pieņemto normatīvo aktu spēkā esamība;
  • Domes (padomes) priekšsēdētāja atbildība par domes (padomes) lēmumiem;
  • Strīdīgi jautājumi par bijušo pašvaldību vadītāju pabalstu piešķiršanu;
  • Pašvaldību referendumu perspektīva.

 

Semināra vadītājs:  

Edgars Pastars

(Iesniegumu likuma līdzautors, jurists, tiesību zinātņu maģistrs, konstitucionālo un administratīvo tiesību speciālists, juridiskās literatūras autors, vairāku desmitu publikāciju autors un līdzautors, strādā Saeimas Juridiskā birojā un Izglītības un zinātnes ministrijā, piedalījies arī vairāku citu likumu izstrādāšanu.).

 

Seminārs notiks:


2008. gada 12. septembrī
Plkst. 11.00— 14.00
REVAL HOTEL LATVIJA konferenču zālē 2. stāvā
Elizabetes ielā 33, Rīgā


Pieteikšanās:


Saņemot aizpildīto pieteikumu vai apstiprinājuma e-pastu, mēs nosūtīsim Jums apstiprinājumu par Jūsu dalību seminārā, semināra programmu un rēķinu. Lūdzam pieteikties savlaicīgi, jo vietu skaits ir ierobežots!


Maksa par piedalīšanos seminārā ir 59,00 LVL + PVN. Dalības maksā ir iekļauts mācību kurss, izdales materiāli un kafijas pauzes.


Jautājumu gadījumā:


Lūdzu vērsties pie semināra koordinatores Ineses Uskures, Tālr. 67359584, 26722073;
E-mail: inese.uskure@ic-sophia.lv.


Ja kādu iemeslu dēļ vēlaties anulēt savu pieteikumu par dalību seminārā, lūdzam informēt mūs ne vēlāk kā divas dienas pirms semināra!