LV EN
August 2022
MoTuWeThFrSaSu
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31    

”MAZIE IEPIRKUMI” – AKTUALITĀTES, PROBLĒMAS UN RISINĀJUMI PĒC JAUNAJIEM PUBLISKO IEPIRKUMU LIKUMA GROZĪJUMIEM

01.10.2013  |  In archieve
Lai iegūtu detalizētu un profesionālu pārskatu par „mazo iepirkumu” veikšanu un dalību tajos pēc jaunajiem grozījumiem Publisko iepirkumu likumā, pārrunātu aspektus, kas attiecībā uz „mazajiem” iepirkumiem normatīvajos aktos nav tieši regulēti, kā arī saņemtu atbildes uz interesējošiem jautājumiem un risinājumus problēmsituācijām, SOPHIA CONFERENCES aicina Jūs piedalīties seminārā „„Mazie iepirkumi” – aktualitātes, problēmas un risinājumi pēc jaunajiem Publisko iepirkumu likuma grozījumiem”.

AKTUĀLĀS IUB PRAKSĒ IDENTIFICĒTĀS PROBLĒMAS PUBLISKAJĀ IEPIRKUMĀ UN TO RISINĀJUMI

07.07.2011  |  In archieve
Lai īstenotu labu iepirkuma praksi, ir nepieciešams identificēt un pārzināt pieļautās kļūdas un neprecizitātes, kā arī rast risinājumus aktuāliem problēmjautājumiem. SOPHIA CONFERENCES tādēļ aicina Jūs piedalīties seminārā „Aktuālās IUB praksē identificētās problēmas publiskajā iepirkumā un to risinājumi”.

PUBLISKAIS IEPIRKUMS IESĀCĒJIEM

24.09.2015  |  In archieve
Lai publiskā iepirkuma problemātikā iespējami ātrāk integrētu tos darbiniekus un amatpersonas, kuriem pagaidām vēl nav padziļinātu zināšanu šajā jomā, SIA „Public and Private Law Consulting” sadarbībā ar SOPHIA CONFERENCES aicina Jūs piedalīties interaktīvajā dienas seminārā „Publiskais iepirkums iesācējiem”.

IEPIRKUMA PROCEDŪRAS DOKUMENTU SAGATAVOŠANA

15.05.2013  |  In archieve
Lai iepirkuma procedūras dokumenti tiktu sagatavoti precīzi un adekvāti atspoguļotu gan pasūtītāja, gan pretendentu intereses, SOPHIA CONFERENCES aicina Jūs piedalīties seminārā „Iepirkuma procedūras dokumentu sagatavošana”.

NEPAMATOTI LĒTS PIEDĀVĀJUMS – AKTUĀLI JAUTĀJUMI, IUB IESNIEGUMU IZSKATĪŠANAS KOMISIJAS UN EIROPAS SAVIENĪBAS TIESAS PRAKSE

02.04.2015  |  In archieve
Lai saņemtu detalizētu un izsmeļošu informāciju par nepamatoti lēta piedāvājuma institūtu, diskutētu par tā aktuālajiem problēmaspektiem un iegūtu vērtīgu papildu argumentāciju ikdienas darbam un tiesisku strīdu gadījumiem, Sophia Conferences aicina Jūs piedalīties seminārā „Nepamatoti lēts piedāvājums – aktuāli jautājumi, IUB Iesniegumu izskatīšanas komisijas un Eiropas Savienības Tiesas prakse”.

INFORMĀCIJAS SISTĒMU IEPIRKUMS

12.04.2011  |  In archieve
Lai apgūtu un papildinātu zināšanas par informāciju tehnoloģiju sistēmu iepirkumu, kā arī iegūtu praktiskus risinājumus konkrētām problēmsituācijām un izvērstu pārskatu par Iepirkumu uzraudzības biroja praksi minētajā jomā, SOPHIA CONFERENCES aicina Jūs piedalīties seminārā „Informācijas sistēmu iepirkums”.

PROJEKTĒŠANAS UN BŪVNIECĪBAS IEPIRKUMI – PROBLĒMAS UN RISINĀJUMI

23.05.2012  |  In archieve
Lai padziļinātu zināšanas gan projektēšanas, gan būvdarbu iepirkuma jomā, iegūtu praktiskus padomus dalībai šajos iepirkumos, saņemtu kompetentu pārskatu par normatīvajos aktos neregulētiem projektēšanas iepirkumu un būvdarbu iepirkumu jautājumiem, kā arī pārrunātu aktuālus minēto jomu problēmaspektus, SOPHIA CONFERENCES aicina Jūs piedalīties seminārā „Projektēšanas un būvniecības iepirkumi – problēmas un risinājumi”.

PLĀNOTIE DARBA LIKUMA GROZĪJUMI, TO PIEMĒROŠANAS PROBLĒMAS UN RISINĀJUMI

20.11.2013  |  In archieve
Lai saņemtu praktisku un profesionālu informāciju par Darba likuma piemērošanas aspektiem, iegūtu risinājumus konkrētām problēmsituācijām SOPHIA CONFERENCES aicina Jūs piedalīties seminārā „Plānotie Darba likuma grozījumi, to piemērošanas problēmas un risinājumi”.

KONKURSA NOLIKUMS

17.04.2012  |  In archieve
Lai detalizēti pārrunātu konkursa nolikuma sagatavošanas aspektus, iegūtu atbildes uz jautājumiem un risinājumus problēmsituācijām, SOPHIA CONFERENCES aicina Jūs piedalīties seminārā „Konkursa nolikums”.

IEPIRKUMA LĪGUMA UN VISPĀRĪGĀS VIENOŠANĀS SAGATAVOŠANA, NOSLĒGŠANA UN VADĪBA

29.02.2012  |  In archieve
Lai iegūtu informāciju par iepirkuma līguma un vispārīgās vienošanās sagatavošanu, noslēgšanu un vadību, atrisinātu aktuālos jautājumus un diskutētu par problēmsituācijām, SOPHIA CONFERENCES aicina Jūs piedalīties seminārā “Iepirkuma līguma un vispārīgās vienošanās sagatavošana, noslēgšana un vadība”.

IEPIRKUMA PROCEDŪRAS DOKUMENTU SAGATAVOŠANA

09.04.2015  |  In archieve
Lai iepirkuma procedūras dokumenti tiktu sagatavoti precīzi un adekvāti atspoguļotu gan pasūtītāja, gan pretendentu intereses, SOPHIA CONFERENCES aicina Jūs piedalīties seminārā „Iepirkuma procedūras dokumentu sagatavošana”.

MEDICĪNAS PREČU UN MEDIKAMENTU IEPIRKUMS – PROBLĒMAS, RISINĀJUMI UN TENDENCES

24.05.2012  |  In archieve
Lai pasūtītāji varētu kvalitatīvi veikt medikamentu un medicīnas preču iepirkumu, bet uzņēmēji – veiksmīgi tajā piedalīties, ir nepieciešamas īpašas zināšanas, kuras var iegūt, diskutējot par līdzšinējo minēto iepirkumu praksi un tajos pieļautajām kļūdām, kā arī iegūstot aktuālu un detalizētu informāciju par jaunumiem medikamentu un medicīnas preču iepirkumos un praktiskus ieteikumus problēmsituāciju atrisināšanai. SOPHIA CONFERENCES tādēļ aicina Jūs piedalīties seminārā „Medicīnas preču un medikamentu iepirkums –problēmas, risinājumi un tendences”.

JAUNIE CENTRALIZĒTIE ELEKTRONISKIE IEPIRKUMI

25.02.2011  |  In archieve
Lai saņemtu nepieciešamo informāciju par jaunu Ministru kabineta noteikumu prasībām attiecībā uz centralizēto iepirkumu veikšanu, iegūtu atbildes uz aktuālajiem jautājumiem un risinājumus problēmsituācijām, SOPHIA CONFERENCES aicina Jūs piedalīties seminārā „Jaunie centralizētie elektroniskie iepirkumi”.

Seminārs ar 50 % atlaidi!!! - ”MAZIE IEPIRKUMI” – AKTUALITĀTES, PROBLĒMAS UN RISINĀJUMI

18.07.2012  |  In archieve
Lai iegūtu detalizētu un profesionālu pārskatu par „mazo iepirkumu” veikšanu un dalību tajos pēc jaunajiem grozījumiem Publisko iepirkumu likumā, pārrunātu aspektus, kas attiecībā uz „mazajiem” iepirkumiem normatīvajos aktos nav tieši regulēti, kā arī saņemtu atbildes uz interesējošiem jautājumiem un risinājumus problēmsituācijām, SOPHIA CONFERENCES aicina Jūs piedalīties seminārā „„Mazie iepirkumi” – aktualitātes, problēmas un risinājumi”.

SABIEDRISKO PAKALPOJUMU SNIEDZĒJU IEPIRKUMS – AKTUALITĀTES, PROBLĒMAS UN RISINĀJUMI

07.03.2012  |  In archieve
Lai padziļinātu zināšanas par sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu, diskutētu par aktuāliem šīs jomas jautājumiem un iegūtu risinājumus problēmsituācijām, SOPHIA CONFERENCES aicina Jūs piedalīties seminārā „Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkums – aktualitātes, problēmas un risinājumi”.

AKTUALITĀTES DARBA LIKUMĀ, TĀ PIEMĒROŠANAS PROBLĒMAS UN TO RISINĀJUMI

09.02.2012  |  In archieve
Lai saņemtu praktisku un profesionālu informāciju par Darba likuma piemērošanas aspektiem, iegūtu risinājumus konkrētām problēmsituācijām SOPHIA CONFERENCES aicina Jūs piedalīties seminārā „Aktualitātes Darba likumā, tā piemērošanas problēmas un to risinājumi”.

AKTUALITĀTES EIROPAS SAVIENĪBAS FONDU IEPIRKUMOS

28.03.2012  |  In archieve
Lai ES fondu iepirkuma procedūras tiktu veiktas tiesiski un iespējami efektīvi, ir nepieciešamas detalizētas un praktiskas zināšanas par ES fondu iepirkuma jautājumiem, problēmām un to risinājumiem. SOPHIA CONFERENCES aicina Jūs piedalīties seminārā „Aktualitātes Eiropas Savienības fondu iepirkumos”.

PRASĪBU IZVIRZĪŠANA UN PRETENDENTU PIEDĀVĀJUMU VĒRTĒŠANA PUBLISKAJĀ IEPIRKUMĀ

24.03.2011  |  In archieve
Lai saņemtu detalizētu un kompetentu skaidrojumu par piedāvājumu vērtēšanu, iegūtu risinājumus konkrētām problēmsituācijām un diskutētu par aktuālajiem ar piedāvājumu vērtēšanu saistītajiem jautājumiem, SOPHIA CONFERENCES aicina Jūs piedalīties seminārā „Pretendentu piedāvājumu vērtēšana iepirkumā – aktualitātes, problēmas un risinājumi”.

IEPIRKUMA LĪGUMA UN VISPĀRĪGĀS VIENOŠANĀS SAGATAVOŠANA, NOSLĒGŠANA UN VADĪBA

06.03.2014  |  In archieve
Lai iegūtu informāciju par iepirkuma līguma un vispārīgās vienošanās sagatavošanu, noslēgšanu un vadību, atrisinātu aktuālos jautājumus un diskutētu par problēmsituācijām, SOPHIA CONFERENCES aicina Jūs piedalīties seminārā “Iepirkuma līguma un vispārīgās vienošanās sagatavošana, noslēgšana un vadība”.

TEHNISKO SPECIFIKĀCIJU SAGATAVOŠANA – TEORĒTISKI UN PRAKTISKI ASPEKTI, IUB IIK UN EKT PRAKSE

02.04.2014  |  In archieve
Lai iegūtu informāciju par tehnisko specifikāciju sagatavošanu, rastu atbildes uz problēmjautājumiem un pārrunātu aktuālo praksi tehnisko specifikāciju sagatavošanā, SOPHIA CONFERENCES aicina Jūs piedalīties seminārā „Tehnisko specifikāciju sagatavošana – teorētiski un praktiski aspekti, IUB IIK un EKT prakse”.

JAUNĀ IEPIRKUMA PROCEDŪRA – KONKURSA DIALOGS

26.11.2009  |  In archieve
Lai arī konkursa dialogam ir daudz pozitīvo aspektu, nevar noliegt, ka šī procedūra ir ļoti sarežģīta un tās sekmīga veikšanai vai veiksmīgai dalībai tajā ir nepieciešamas zināšanas par tās norises praktiskiem aspektiem un problēmsituāciju risinājumiem. SOPHIA CONFERENCES tādēļ aicina Jūs piedalīties Latvijas līdzšinējās prakses kontekstā nebijušā notikumā – seminārā „Jaunā iepirkuma procedūra – Konkursa dialogs”.

MĒBEĻU IEPIRKUMS

08.12.2009  |  In archieve
Lai iegūtu detalizētu informāciju par mēbeļu iepirkumu, diskutējot par aktuāliem šī iepirkuma jautājumiem un saņemtu risinājumus konkrētām problēmsituācijām, SOPHIA CONFEENCES aicina piedalīties seminārā „Mēbeļu iepirkums”.

VALSTS UN PAŠVALDĪBU INSTITŪCIJU AMATPERSONU UN DARBINIEKU ATLĪDZĪBAS LIKUMS UN TĀ PIEMĒROŠANAS PROBLEMĀTIKA

19.05.2011  |  In archieve
Lai saņemtu vērtīgu informāciju par valsts un pašvaldības institūciju, to skaitā kapitālsabiedrību un ārstniecības iestāžu, amatpersonu un darbinieku atlīdzības sistēmas regulējošo normatīvo aktu izvirzīto prasību iztulkošanu un piemērošanu, iegūtu iemaņas pareizi piemērot un ievērot atlīdzības sistēmu un diskutētu par aktuāliem problēmjautājumiem, SOPHIA CONFERENCES aicina Jūs piedalīties seminārā „Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likums un tā piemērošanas problemātika”.

PIEDĀVĀJUMA SAGATAVOŠANA UN DALĪBA PUBLISKĀ IEPIRKUMA PROCEDŪRĀ

25.05.2010  |  In archieve
Lai uzzinātu aktuālu informāciju par piedāvājuma sagatavošanu, pārrunātu un iegūtu risinājumus praktiskām problēmsituācijām un uzlabotu izredzes veiksmīgi piedalīties iepirkuma procedūrā, SOPHIA CONFERENCES aicina Jūs piedalīties seminārā „Piedāvājuma sagatavošana un dalība publiskā iepirkuma procedūrā”.

TEHNISKĀ PROJEKTA UN IEPIRKUMA PROCEDŪRAS DOKUMENTU SAGATAVOŠANA ŪDENSSAIMNIECĪBAS PROJEKTOS

28.04.2010  |  In archieve
Lai sniegtu detalizētu pārskatu par tehnisko projektu un iepirkuma dokumentācijas izstrādi ūdenssaimniecības projektos, saņemtu atbildes uz interesējošajiem jautājumiem un risinājumus problēmsituācijām, juridiskais birojs „Public and Private Law Consulting” sadarbībā ar projektēšanas un būvniecības kompāniju „FIRMUS Design and Construction” aicina Jūs piedalīties seminārā „Tehniskā projekta un iepirkuma procedūras dokumentu sagatavošana ūdenssaimniecības projektos”.

JAUNĀS IEPIRKUMU VADLĪNIJAS SABIEDRISKO PAKALPOJUMU SNIEDZĒJIEM

31.01.2012  |  In archieve
Lai apspriestu jaunās vadlīnijas, iegūtu atbildes uz jautājumiem un risinājumus problēmsituācijām, SOPHIA COFERENCES aicina Jūs apmeklēt semināru „Jaunās Iepirkumu vadlīnijas sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem”.

ŪDENSSAIMNIECĪBAS PROJEKTU REALIZĀCIJA PAŠVALDĪBĀS 2010. GADĀ

23.02.2010  |  In archieve
Lai sniegtu detalizētu pārskatu par ūdenssaimniecības projektu realizāciju, saņemtu atbildes uz interesējošajiem jautājumiem un risinājumus problēmsituācijām, juridiskais birojs „Public and Private Law Consulting” sadarbībā ar projektēšanas un būvniecības kompāniju „FIRMUS Design and Construction” aicina Jūs piedalīties seminārā „Ūdenssaimniecības projektu realizācija pašvaldībās 2010. gadā”.

IZMAIŅAS PUBLISKO IEPIRKUMU LIKUMĀ – AKTUALITĀTES, PROBLĒMAS UN RISINĀJUMI

20.01.2010  |  In archieve
Lai detalizēti iepazītos ar Publisko iepirkumu likuma grozījumiem, pārrunātu no tiem izrietošos aspektus, saņemtu atbildes uz interesējošajiem jautājumiem un risinājumus problēmsituācijām, SOPHIA CONFERENCES aicina Jūs piedalīties seminārā „Izmaiņas Publisko iepirkumu likumā – aktualitātes, problēmas un risinājumi”.

SEMINĀRU UN MĀCĪBU PAKALPOJUMU IEPIRKUMI – AKTUALITĀTES, PROBLĒMAS UN RISINĀJUMI

10.11.2011  |  In archieve
Lai saņemtu detalizētu un profesionālu pārskatu par semināru un mācību pakalpojumu iepirkumiem, iegūtu atbildes uz aktuāliem jautājumiem un risinājumus problēmsituācijām, SOPHIA CONFERENCES aicina Jūs piedalīties seminārā „Semināru un mācību pakalpojumu iepirkumi – aktualitātes, problēmas un risinājumi”.

Seminārs DAUGAVPILĪ - GROZĪJUMI PUBLISKO IEPIRKUMU LIKUMĀ UN JAUNĀ ”MAZO IEPIRKUMU” VEIKŠANAS KĀRTĪBA – AKTUALITĀTES, PROBLĒMAS, RISINĀJUMI

24.11.2009  |  In archieve
Lai savlaicīgi un detalizēti iepazītos ar Publisko iepirkumu likuma grozījumiem, tostarp arī „mazo iepirkumu” regulējumu, pārrunātu no tiem izrietošos aspektus, saņemtu atbildes uz interesējošajiem jautājumiem un risinājumus problēmsituācijām, SOPHIA CONFERENCES aicina Jūs piedalīties seminārā „Grozījumi Publisko iepirkumu likumā un jaunā „mazo iepirkumu” veikšanas kārtība – aktualitātes, problēmas un risinājumi”.

VISPĀRĪGĀ VIENOŠANĀS – AKTUALITĀTES, PROBLĒMAS UN RISINĀJUMI

19.10.2011  |  In archieve
Lai saņemtu detalizētu un kompetentu skaidrojumu par vispārīgo vienošanos izmantošanu, iegūtu atbildes uz interesējošajiem jautājumiem zināšanas problēmsituāciju risināšanai, SOPHIA CONFERENCES aicina Jūs piedalīties seminārā „Vispārīgā vienošanās – aktualitātes, problēmas un risinājumi”.

REGULĀRU PREČU JĒDZIENS, ATKLĀTS KONKURSS UN VISPĀRĪGĀ VIENOŠANĀS – KĀ VIENKĀRŠI UN EFEKTĪVI ATRISINĀT KOMPLEKSUS IEPIRKUMA JAUTĀJUMUS

27.09.2011  |  In archieve
Lai apgūtu dažādu iepirkuma tehnoloģiju savstarpēji sekmīgu izmantošanu, pārrunātu regulāru preču iepirkuma problēmjautājumus un vispārīgās vienošanās efektīvas sagatavošanas un izmantošanas aspektus, SOPHIA CONFERENCES aicina Jūs apmeklēt semināru „Regulāru preču jēdziens, atklāts konkurss un vispārīgā vienošanās – kā vienkārši un efektīvi atrisināt kompleksus iepirkuma jautājumus”.

AKTUĀLA IEPIRKUMU UZRAUDZĪBAS BIROJA IESNIEGUMU IZSKATĪŠANAS KOMISIJAS PRAKSE

25.01.2011  |  In archieve
Lai saņemtu vērtīgu informāciju par iepirkumu regulējošo normatīvo aktu un iepirkumā izvirzīto prasību iztulkošanu un piemērošanu, iegūtu risinājumus problēmsituācijām un diskutētu par aktuāliem Iepirkumu uzraudzības biroja Iesniegumu izskatīšanas komisijas lēmumiem, SOPHIA CONFERENCES aicina Jūs piedalīties seminārā „Aktuāla Iepirkumu uzraudzības biroja Iesniegumu izskatīšanas komisijas prakse”.

JAUNAIS SABIEDRISKO PAKALPOJUMU SNIEDZĒJU IEPIRKUMU LIKUMS

18.01.2011  |  In archieve
Lai detalizēti iepazītos ar jaunajā Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkuma likumā ietverto tiesisko regulējumu, iegūtu atbildes uz jautājumiem un diskutētu par jaunā likuma piemērošanu, SOPHIA CONFERENCES aicina Jūs piedalīties seminārā „Jaunais Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likums”. Semināra laikā tiks detalizēti iztirzātas jaunā likuma normas, sevišķu uzmanību pievēršot jautājumiem, kas ir mainījušies salīdzinājumā ar iepriekš spēkā esošo likumu.

LĒMUMU PĀRSŪDZĪBA PUBLISKAJĀ IEPIRKUMĀ UN JAUNĀS NORMAS PAR IESNIEGUMA NODROŠINĀJUMU - Semināra jaunā cena TIKAI 49,00 Ls + PVN

06.05.2010  |  In archieve
Lai palielinātu savas izredzes uzvarēt iesnieguma izskatīšanā, iegūtu detalizētas zināšanas par iesniegumu izskatīšanas procesu un jaunajām normām par iesnieguma nodrošinājumu, kā arī saņemtu risinājumus problēmsituācijām, SOPHIA CONFERENCES aicina Jūs piedalīties seminārā „Lēmumu pārsūdzība publiskajā iepirkumā un jaunās normas par iesnieguma nodrošinājumu”.

Seminārs LIEPĀJĀ - GROZĪJUMI PUBLISKO IEPIRKUMU LIKUMĀ UN JAUNĀ ”MAZO IEPIRKUMU” VEIKŠANAS KĀRTĪBA – AKTUALITĀTES, PROBLĒMAS, RISINĀJUMI

27.11.2009  |  In archieve
Lai savlaicīgi un detalizēti iepazītos ar Publisko iepirkumu likuma grozījumiem, tostarp arī „mazo iepirkumu” regulējumu, pārrunātu no tiem izrietošos aspektus, saņemtu atbildes uz interesējošajiem jautājumiem un risinājumus problēmsituācijām, SOPHIA CONFERENCES aicina Jūs piedalīties seminārā „Grozījumi Publisko iepirkumu likumā un jaunā „mazo iepirkumu” veikšanas kārtība – aktualitātes, problēmas un risinājumi”.

PRETENDENTU PIEDĀVĀJUMU VĒRTĒŠANA UN IEPIRKUMA LĪGUMA IZPILDES KONTROLE

20.10.2011  |  In archieve
Lai saņemtu detalizētu un kompetentu skaidrojumu par piedāvājumu vērtēšanu un iepirkuma līguma izpildes kontroli, iegūtu risinājumus konkrētām problēmsituācijām un diskutētu par aktuālajiem ar piedāvājumu vērtēšanu saistītajiem jautājumiem, SOPHIA CONFERENCES aicina Jūs piedalīties seminārā „Pretendentu piedāvājumu vērtēšana un iepirkuma līguma izpildes kontrole”.

APSARDZES PAKALPOJUMU IEPIRKUMS – PROBLĒMAS UN RISINĀJUMI

24.05.2011  |  In archieve
Lai pārrunātu aktuālus ar apsardzes pakalpojumu iepirkumiem saistītus aspektus, iegūtu atbildes uz jautājumiem un risinājumus problēmsituācijām, SOPHIA CONFERENCES aicina Jūs piedalīties seminārā „Apsardzes pakalpojumu iepirkums – problēmas un risinājumi”.

PUBLISKĀS UN PRIVĀTĀS PARTNERĪBAS LIKUMS

12.11.2009  |  In archieve
Saeima 18. jūnijā trešajā lasījumā ir atbalstījusi Publiskās un privātās partnerības likumu!

Lai saņemtu precīzu, detalizētu un profesionālu skaidrojumu par jaunā PPP likuma normām, diskutētu par PPP likuma un konkrētu PPP projektu īstenošanas problēmjautājumiem, iegūtu risinājumus problēmām un impulsu PPP projektu ieviešanai, SOPHIA CONFERENCES aicina Jūs piedalīties seminārā „Publiskās un privātās partnerības likums”.

IEPIRKUMU APSTRĪDĒŠANA, LĒMUMU PIEŅEMŠANA UN PĀRSŪDZĪBA

31.05.2010  |  In archieve
Lai iegūtu aktuālu un praktisku informāciju par iepirkumu apstrīdēšanas aspektiem, palielinātu savas izredzes uzvarēt iesniegumu izskatīšanas procesā un saņemtu atbildes uz Jūs interesējošajiem jautājumiem, SOPHIA CONFERENCES sadarbībā ar SIA „Public and Private Law Consulting” aicina Jūs piedalīties seminārā „Iepirkumu apstrīdēšana, lēmumu pieņemšana un pārsūdzība”.

GROZĪJUMI DARBA LIKUMĀ - stājušies spēkā 2010. gada 25. martā

20.05.2010  |  In archieve
Lai saņemtu praktisku un profesionālu informāciju par aktuālajiem grozījumiem Darba likumā un iegūtu risinājumus konkrētām problēmsituācijām SOPHIA CONFERENCES aicina Jūs piedalīties seminārā „Grozījumi Darba likumā”.

JAUNĀKĀS PUBLISKĀ IEPIRKUMA AKTUALITĀTES

14.12.2010  |  In archieve
Lai detalizēti iepazītos 2009. un sevišķi – 2010. gadā notikušajiem Publisko iepirkumu likuma grozījumiem, pārrunātu citas iepirkuma aktualitātes un iegūtu atbildes uz interesējošajiem jautājumiem, SOPHIA CONFERENCES sadarbībā ar SIA „Public and Private Law Consulting” aicina Jūs piedalīties seminārā „Jaunākās publiskā iepirkuma aktualitātes”.

PUBLISKĀ UN PRIVĀTĀ PARTNERĪBA – KĀDI PROJEKTI ŠOBRĪD IR IESPĒJAMI?

25.05.2011  |  In archieve
Lai kliedētu neskaidrības par PPP projektu īstenošanas iespējām Latvijā, sniegtu atbildes uz jautājumiem un risinājumus problēmsituācijām, SOPHIA CONFERENCES aicina Jūs piedalīties seminārā „Publiskā un privātā partnerība – kādi projekti šobrīd ir iespējami?”.

IEPIRKUMU VEIKŠANA UN DALĪBA IEPIRKUMOS PAŠREIZĒJĀ EKONOMISKAJĀ SITUĀCIJĀ

27.01.2010  |  In archieve
Lai uzzinātu visu svarīgāko informāciju par iepirkumu veikšanu un dalību tajos pašreizējā ekonomiskajā situācijā, iegūtu atbildes uz interesējošajiem jautājumiem un risinājumus problēmsituācijām, SOPHIA CONFERENCES aicina Jūs piedalīties seminārā „Iepirkumu veikšana un dalība iepirkumos pašreizējā ekonomiskajā situācijā”.

PROJEKTĒŠANAS UN BŪVNIECĪBAS IEPIRKUMI – PROBLĒMAS UN RISINĀJUMI

24.11.2011  |  In archieve
Lai padziļinātu zināšanas gan projektēšanas, gan būvdarbu iepirkuma jomā, iegūtu praktiskus padomus dalībai šajos iepirkumos, saņemtu kompetentu pārskatu par normatīvajos aktos neregulētiem projektēšanas iepirkumu un būvdarbu iepirkumu jautājumiem, kā arī pārrunātu aktuālus minēto jomu problēmaspektus, SOPHIA CONFERENCES aicina Jūs piedalīties seminārā „Projektēšanas un būvniecības iepirkumi – problēmas un risinājumi”.

AKTUALITĀTES BŪVDARBU IEPIRKUMOS

10.12.2009  |  In archieve
Lai padziļinātu zināšanas būvdarbu iepirkuma jomā, iegūtu praktiskus padomus būvdarbu iepirkuma veikšanā, saņemtu kompetentu pārskatu par normatīvajos aktos neregulētiem būvdarbu iepirkuma jautājumiem, kā arī pārrunātu aktuālus minētās jomas problēmaspektus, SOPHIA CONFERENCES aicina Jūs piedalīties seminārā „Aktualitātes būvdarbu iepirkumā”.

MEDICĪNAS PREČU UN MEDIKAMENTU IEPIRKUMS – PROBLĒMAS, RISINĀJUMI UN TENDENCES

20.09.2011  |  In archieve
Iepriekš norādītais apsvērumi liecina, ka, lai pasūtītāji varētu kvalitatīvi veikt medikamentu un medicīnas preču iepirkumu, bet uzņēmēji – veiksmīgi tajā piedalīties, ir nepieciešamas īpašas zināšanas, kuras var iegūt, diskutējot par līdzšinējo minēto iepirkumu praksi un tajos pieļautajām kļūdām, kā arī iegūstot aktuālu un detalizētu informāciju par jaunumiem medikamentu un medicīnas preču iepirkumos un praktiskus ieteikumus problēmsituāciju atrisināšanai. SOPHIA CONFERENCES tādēļ aicina Jūs piedalīties seminārā „Medicīnas preču un medikamentu iepirkums –problēmas, risinājumi un tendences”.

RENOVĀCIJAS UN REKONSTRUKCIJAS IEPIRKUMI – PROBLĒMAS UN RISINĀJUMI - Semināra jaunā cena TIKAI 49,00 Ls + PVN

21.05.2010  |  In archieve
Lai iegūtu detalizētu un izsmeļošu informāciju par renovācijas un rekonstrukcijas iepirkumiem, palielinātu savas izredzes iepirkuma veiksmīgā iznākumā un iesnieguma izskatīšanā, kā arī saņemtu atbildes uz interesējušajiem problēmjautājumiem, SOPHIA CONFERENCES sadarbībā ar SIA "Public and Private Law Consulting" aicina Jūs piedalīties seminārā „Renovācijas un rekonstrukcijas iepirkumi – problēmas un risinājumi”.

GROZĪJUMI PUBLISKO IEPIRKUMU LIKUMĀ

12.02.2010  |  In archieve
Lai detalizēti iepazītos ar jaunajiem Publisko iepirkumu likuma grozījumiem, pārrunātu no tiem izrietošos aspektus, saņemtu atbildes uz interesējošajiem jautājumiem un risinājumus problēmsituācijām, SOPHIA CONFERENCES aicina Jūs piedalīties seminārā „Grozījumi Publisko iepirkumu likumā”.

AKTUALITĀTES DEGVIELAS IEPIRKUMOS

06.12.2011  |  In archieve
Lai iegūtu kompetentu un profesionālu skaidrojumu par degvielas iepirkumu veikšanu, pārrunātu ar degvielas iepirkumu saistītos problēmjautājumus un iegūtu to risinājumus, kā arī paplašinātu zināšanas degvielas iepirkuma procedūras dokumentu sagatavošanā, SOPHIA CONFERENCES aicina Jūs piedalīties seminārā „Aktualitātes degvielas iepirkumos”.

POLITIKAS PLĀNOŠANA UN POLITIKAS PLĀNOŠANAS DOKUMENTU IZSTRĀDE

27.09.2011  |  In archieve
Lai īstenotu iepriekš norādīto, ir nepieciešams pārzināt politikas plānošanas sistēmu valstī, politikas plānošanas dokumentu veidus, to savstarpējās attiecības un izstrādes pamatprincipus. SOPHIA CONFERENCES tādēļ aicina piedalīties seminārā „Politikas plānošana un politikas plānošanas dokumentu izstrāde”.

IEPIRKUMA PAREIZA STRUKTURĒŠANA UN IZVAIRĪŠANĀS NO TĀ NEPAMATOTAS SADALĪŠANAS

12.11.2008  |  In archieve
Lai pārrunātu iepirkuma strukturēšanas jautājumus, saņemtu aktuālu informāciju par minētās jomas svarīgākajiem aspektiem un iegūtu risinājumus problēmsituācijām, SOPHIA CONFERENCES aicina Jūs apmeklēt semināru „Iepirkuma pareiza strukturēšana un izvairīšanās no tā nepamatotas sadalīšanas”.

IEPIRKUMS APDROŠINĀŠANAS JOMĀ – AKTUALITĀTES, PROBLĒMAS UN RISINĀJUMI

12.12.2011  |  In archieve
Lai saņemtu detalizētu informāciju par iepirkumu apdrošināšanas jomā, iegūtu risinājumus konkrētām problēmsituācijām, kā arī pārrunātu un analizētu Iepirkumu uzraudzības biroja Iesniegumu izskatīšanas komisijas lēmumus apdrošināšanas jomā, SOPHIA CONFERENCES aicina Jūs piedalīties seminārā „Iepirkums apdrošināšanas jomā – aktualitātes, problēmas un risinājumi”.

”MAZIE IEPIRKUMI” – AKTUALITĀTES, PROBLĒMAS UN RISINĀJUMI

20.12.2011  |  In archieve
Lai iegūtu detalizētu un profesionālu pārskatu par „mazo iepirkumu” veikšanu un dalību tajos pēc jaunajiem grozījumiem Publisko iepirkumu likumā, pārrunātu aspektus, kas attiecībā uz „mazajiem” iepirkumiem normatīvajos aktos nav tieši regulēti, kā arī saņemtu atbildes uz interesējošiem jautājumiem un risinājumus problēmsituācijām, SOPHIA CONFERENCES aicina Jūs piedalīties seminārā ""Mazie iepirkumi" - aktualitātes, problēmas un risinājumi”.

IEPIRKUMA PROCEDŪRA UN AKTUĀLA IUB IESNIEGUMU IZSKATĪŠANAS KOMISIJAS PRAKSE BŪVDARBU IEPIRKUMA JOMĀ

02.06.2008  |  In archieve
Lai padziļinātu zināšanas būvdarbu iepirkuma jomā, iegūtu detalizētu un kompetentu pārskatu par normatīvajos aktos neregulētiem būvdarbu iepirkuma jautājumiem, kā arī iegūtu risinājumus konkrētām problēmsituācijām, SOPHIA CONFERENCES aicina Jūs piedalīties seminārā „Iepirkuma procedūra un aktuāla IUB Iesniegumu izskatīšanas komisijas prakse būvdarbu iepirkuma jomā”.

PRAKTISKI LATVIJAS ADMINISTRATĪVO TIESĪBU ASPEKTI

15.12.2008  |  In archieve
Lai saņemtu precīzu un noderīgu informāciju par administratīvo tiesību pamatjautājumiem Latvijā, iegūtu praktiskus risinājumus problēmsituācijām un paplašinātu redzesloku, SOPHIA CONFERENCES aicina Jūs piedalīties seminārā „Praktiski Latvijas administratīvo tiesību aspekti”.

PORNOGRĀFIJAS IEROBEŽOŠANAS LIKUMS UN IZRIETOŠIE PUBLISKĀ SEKTORA UN KOMERSANTU PIENĀKUMI

31.10.2008  |  In archieve
Lai saņemtu detalizētu skaidrojumu par pornogrāfiska rakstura materiālu apriti regulējošo normatīvo aktu saturu un piemērošanu, iegūtu izsmeļošu un praktisku informāciju par minēto materiālu apritē un tās uzraudzībā iesaistīto personu tiesībām un pienākumiem, kā arī diskutētu par konkrētās jomas juridiska rakstura problēmjautājumiem, SOPHIA CONFERENCES aicina Jūs piedalīties seminārā „Pornogrāfijas ierobežošanas likums un izrietošie publiskā sektora un komersantu pienākumi”.

KĀ EFEKTĪVI VEIKT IEPIRKUMU NO 1000 LĪDZ 10 000 LS?

03.02.2009  |  In archieve
Neraugoties uz tiesiskā regulējuma trūkumu, iepirkums no 1000 līdz 10 000 latiem turpina būt noderīgs līdzeklis salīdzinoši nelielu iepirkumu veikšanai, ja vien iepirkuma veicēji pārzina šo iepirkumu regulējošo noteikumu normas un prot tās efektīvi un pareizi piemērot. Turklāt pieaugošās konkurences apstākļos ir īpaši svarīgi iepirkumu veikt iespējami un tiesiski efektīvi.
Lai apgūtu un nostiprinātu minētās iemaņas, diskutētu par iepirkuma no 1000 līdz 10 000 Ls problēmām un iegūtu to praktiskus risinājumus, SOPHIA CONFERENCES aicina Jūs piedalīties seminārā „Kā efektīvi veikt iepirkumu no 1000 līdz 10 000 Ls?”.

PRETENDENTU ATLASES UN KVALIFIKĀCIJAS PRASĪBU SAGATAVOŠANA UN PIEDĀVĀJUMU ATBILSTOŠA VĒRTĒŠANA PUBLISKAJĀ IEPIRKUMĀ

07.10.2008  |  In archieve
Lai detalizēti pārrunātu izvirzāmo atlases un kvalifikācijas prasību saturu, saņemtu informāciju par to iztulkošanu un iesniegto piedāvājumu vērtēšanu, kā arī iegūtu atbildes un risinājumus problēmjautājumiem, SOPHIA CONFERENCES aicina Jūs piedalīties seminārā „Pretendentu atlases un kvalifikācijas prasību sagatavošana un piedāvājumu atbilstoša vērtēšana publiskajā iepirkumā”.

IEPIRKUMU CENTRALIZĀCIJA UN CENTRALIZĒTU IEPIRKUMU DOKUMENTĀCIJA

14.05.2008  |  In archieve
Lai iegūtu detalizētu informāciju par iepirkumu centralizāciju un ar to saistītajiem ieguvumiem iepirkumā, pārrunātu priekšnosacījumus centralizācijas īstenošanai un saņemtu skaidrojumu par centralizācijas tiesiskajiem aspektiem, SOPHIA CONFERENCES aicina Jūs piedalīties seminārā „Iepirkumu centralizācija un centralizētu iepirkumu dokumentācija”.
Lai nodrošinātu semināra iespējami praktisku ievirzi un tālāk izmantojamas zināšanas tā dalībniekiem, seminārā tiks ievērots t.s. „case study” princips un tā laikā tiks izsmeļoši analizēta konkrēta Latvijā veikta centralizēta iepirkuma lieta. Semināra dalībnieki turklāt saņems centralizētas iepirkuma procedūras dokumentāciju – konkursa nolikumu, kā arī iepirkuma līgumu paraugus.

PAPILDU IEPIRKUMU ORGANIZĒŠANA – AKTUALITĀTES, PROBLĒMAS UN RISINĀJUMI

21.04.2009  |  In archieve
Lai saņemtu profesionālu un detalizētu skaidrojumu par papildu iepirkumu organizēšanu, iegūtu risinājumus problēmsituācijām un atbildes uz aktuālajiem jautājumiem, SOPHIA CONFERENCES aicina Jūs piedalīties seminārā „Papildu iepirkumu organizēšana – aktualitātes, problēmas un risinājumi”.

DARBA TIESISKO ATTIECĪBU AKTUĀLĀS PROBLĒMAS IESTĀŽU UN UZŅĒMUMU PERSONĀLA UN STRUKTURĀLĀS REORGANIZĀCIJAS LAIKĀ

21.07.2009  |  In archieve
Lai saņemtu praktisku informāciju par darba tiesisko attiecību reorganizācijas iespējām, iegūtu padomus konkrētu jautājumu risināšanai un diskutētu par problēmsituācijām, SOPHIA CONFERENCES aicina Jūs piedalīties seminārā „Darba tiesisko attiecību aktuālās problēmas iestāžu un uzņēmumu personāla un strukturālās reorganizācijas laikā”.

AUTOTRANSPORTA IEPIRKUMS

14.08.2008  |  In archieve
Lai saņemtu aktuālu informāciju par automašīnu iepirkuma niansēm, diskutētu par IUB Iesniegumu izskatīšanas komisijas lēmumiem un iegūtu risinājumus konkrētām problēmsituācijām, SOPHIA CONFERENCES aicina Jūs piedalīties seminārā „Autotransporta iepirkums”.

2 dienu seminārs (5. un 7. novembrī) - ADMINISTRATĪVAIS PROCESS IESTĀDĒ ES STRUKTŪRFONDU VADĪBAS KONTEKSTĀ

05.11.2008  |  In archieve
Lai saņemtu detalizētu informāciju par administratīvo procesu iestādē struktūrfondu kontekstā, iegūtu risinājumus problēmsituācijām un diskutētu par struktūrfondu vadību regulējošo normatīvo aktu piemērošanu, SOPHIA CONFERENCES aicina Jūs piedalīties divu dienu seminārā „Administratīvais process iestādē ES Struktūrfondu vadības kontekstā”.

AKTUĀLĀS IZMAIŅAS KONKURENCES LIKUMĀ – PROBLĒMAS UN RISINĀJUMI

12.11.2008  |  In archieve
Tā kā var droši prognozēt, ka izmaiņas Konkurences likumā būtiski ietekmēs tirgus dalībnieku komercdarbības iespējas, ir nepieciešams iegūt kompetentu un detalizētu skaidrojumu par minēto izmaiņu saturu, apjomu, sagaidāmajām piemērošanas problēmām un to risinājumiem. SOPHIA CONFERENCES tādēļ aicina Jūs piedalīties seminārā „Aktuālās izmaiņas Konkurences likumā – problēmas un risinājumi”.

IESPĒJAS VEIKSMĪGI PIEDALĪTIES PUBLISKĀ IEPIRKUMA PROCEDŪRĀS

25.02.2009  |  In archieve
Lai iegūtu un padziļinātu zināšanas par publisko iepirkumu, iegūtu atbildes uz praktiska rakstura problēmjautājumiem un palielinātu iespējas uzvarēt iepirkuma procedūrās, SOPHIA CONFERENCES aicina apmeklēt semināru uzņēmējiem „Iespējas veiksmīgi piedalīties publiskā iepirkuma procedūrās”.

PRAKTISKĀS INOVĀCIJAS UN TO IEVIEŠANA EKONOMISKĀS KRĪZES APSTĀKĻOS

06.05.2009  |  In archieve
Lai saņemtu vērtīgu un noderīgu informāciju par inovāciju ieviešanu, pārrunātu praktiskus inovāciju ieviešanas piemērus un diskutētu par saistītajiem problēmjautājumiem, SOPHIA CONFERENCES aicina Jūs piedalīties seminārā „Praktiskās inovācijas un to ieviešana ekonomiskās krīzes apstākļos”. Īpaši jāuzsver, ka semināra raksturs nebūs teorētisks un nesaistīts ar realitāti – seminārā, gluži otrādi, tiks detalizēti aplūkots praktisko inovāciju ieviešanas process, tā izmaksas, piemērošana konkrētā uzņēmuma situāciju un citi praktiski jautājumi.

Seminārs LIEPĀJĀ - AKTUALITĀTES IEPIRKUMA PROCEDŪRAS DOKUMENTU SAGATAVOŠANĀ UN PASŪTĪTĀJA LĒMUMU PĀRSŪDZĪBĀ

20.02.2009  |  In archieve
Lai iepirkuma procedūras dokumenti tiktu sagatavoti precīzi, bet iesnieguma iesniegšanas gadījumā būtu iespējams efektīvi aizstāvēt savas intereses, SOPHIA CONFERENCES aicina Jūs piedalīties seminārā „Iepirkuma procedūras dokumentu sagatavošana un iesniegumu izskatīšanas process”.

EIROPAS KOPIENU TIESAS PRAKSE PUBLISKĀ IEPIRKUMA JOMĀ

03.11.2009  |  In archieve
Lai iegūtu informāciju par aktuālu Eiropas Kopienu Tiesas praksi publiskā iepirkuma jomā, tādējādi paplašinot skatījumu publiskā iepirkuma jautājumos un iegūstot jaunas argumentācijas iespējas strīdu gadījumos, SOPHIA CONFERENCES aicina Jūs piedalīties seminārā „Eiropas Kopienu Tiesas prakse publiskā iepirkuma jomā”.

PIEDĀVĀJUMU VĒRTĒŠANAS KRITĒRIJA IZVĒLE UN PIEDĀVĀJUMU VĒRTĒŠANA PUBLISKAJĀ IEPIRKUMĀ

23.04.2008  |  In archieve
Lai detalizēti pārrunātu visus aspektus, kas ir saistīti ar piedāvājumu vērtēšanas kritēriju izvēli un sagatavošanu, kā arī uz to pamata veiktu piedāvājumu vērtēšanu, iegūtu izsmeļošas atbildes uz neskaidriem jautājumiem un risinājumus konkrētām problēmsituācijām, Juridiskās un finanšu izglītības centrs „Sophia” aicina apmeklēt semināru „Piedāvājumu vērtēšanas kritērija izvēle un piedāvājumu vērtēšana publiskajā iepirkumā”.

PROJEKTU VADĪŠANAS, PROJEKTU IESNIEGUMU VĒRTĒŠANAS, GRĀMATVEDĪBAS UN SAISTĪTO PAKALPOJUMU IEPIRKUMI

10.07.2009  |  In archieve
Lai iegūtu detalizētu un profesionālu skaidrojumu par projektu vadīšanas, projektu iesniegumu vērtēšanas, grāmatvedības, iepirkumu speciālistu un citu projektu ietvaros nepieciešamo speciālistu pakalpojumu iepirkumu, saņemtu atbildes uz interesējošajiem jautājumiem un iegūtu risinājumus problēmsituācijām, SOPHIA CONFERENCES aicina Jūs piedalīties seminārā „Projektu vadīšanas, projektu iesniegumu vērtēšanas, grāmatvedības un saistīto pakalpojumu iepirkumi”.

PUBLISKAIS IEPIRKUMS ŪDENSSAIMNIECĪBAS PROJEKTOS

19.10.2009  |  In archieve
Lai saņemtu kompetentu un izsmeļošu skaidrojumu par iepirkumu veikšanu ūdenssaimniecības jomā, palielinātu savas izredzes uzvarēt ar minētajiem iepirkumiem saistītajos strīdos un iegūtu atbildes uz problēmjautājumiem, SOPHIA CONFERENCES aicina Jūs piedalīties seminārā „Publiskais iepirkums ūdenssaimniecības projektos”.

PUBLISKAIS IEPIRKUMS SADZĪVES ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANAS SFĒRĀ

24.03.2009  |  In archieve
Lai iegūtu vispusīgas zināšanas par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas iepirkuma procedūru kā arī saņemtu skaidrojumus un ieteikumus rīcībai problēmsituācijās, SOPHIA COFERENCES aicina Jūs apmeklēt semināru „Publiskais iepirkums sadzīves atkritumu apsaimniekošanas sfērā”.

UZŅĒMĒJIEM NODERĪGA EIROPAS KOPIENU TIESAS UN IUB IESNIEGUMU IZSKATĪŠANAS KOMISIJAS PRAKSE UN TĀS IZMANTOŠANA, PIEDALOTIES PUBLISKĀ IEPIRKUMA PROCEDŪRĀS

09.06.2009  |  In archieve
Lai iegūtu praktiski noderīgu informāciju, kas veicinās izredzes uzvarēt iepirkuma procedūrās, iepazītos ar aktuālo IUB Iesniegumu izskatīšanas komisijas un EKT praksi publiskā iepirkuma un publiskās – privātās partnerības jomā un saņemtu atbildes uz problēmjautājumiem, SOPHIA CONFERENCES aicina piedalīties seminārā „Uzņēmējiem noderīga Eiropas Kopienu Tiesas un IUB Iesniegumu izskatīšanas komisijas prakse un tās izmantošana, piedaloties publiskā iepirkuma procedūrās”.

Seminārs DAUGAVPILĪ - AKTUALITĀTES IEPIRKUMA PROCEDŪRAS DOKUMENTU SAGATAVOŠANĀ UN PASŪTĪTĀJA LĒMUMU PĀRSŪDZĪBĀ

13.02.2009  |  In archieve
Iepirkuma dokumentu sagatavošanas un pasūtītāja lēmumu pārsūdzības aspekti iegūst aizvien lielāku nozīmi ekonomiskās lejupslīdes laikā, palielinoties uzņēmēju konkurencei par tiesībām noslēgt iepirkuma līgumus.
Lai iepirkuma procedūras dokumenti tiktu sagatavoti precīzi, bet iesnieguma iesniegšanas gadījumā būtu iespējams efektīvi aizstāvēt savas intereses, SOPHIA CONFERENCES aicina Jūs piedalīties seminārā „Aktualitātes iepirkuma procedūras dokumentu sagatavošanā un pasūtītāja lēmumu pārsūdzībā”.

AKTUĀLĀS PUBLISKO IEPIRKUMU LIKUMA PIEMĒROŠANAS PROBLĒMAS UN TO RISINĀJUMI

23.09.2009  |  In archieve
Lai saņemtu kompetentu pārskatu par dažādiem iepirkumu regulējošo normatīvo aktu piemērošanas aspektiem, iegūtu risinājumus problēmsituācijām un diskutētu par iepirkuma aktualitātēm, SOPHIA CONFEENCES aicina Jūs piedalīties seminārā „Aktuālās Publisko iepirkumu likuma piemērošanas problēmas un to risinājumi”.

IEPIRKUMS TELPU REMONTDARBU NODROŠINĀŠANAI

15.05.2009  |  In archieve
Lai saņemtu kompetentu, detalizētu un praktisku informāciju par telpu remontdarbu iepirkuma jautājumiem, iegūtu risinājumus problēmsituācijām un diskutētu par aktuālajiem jautājumiem, SOPHIA CONFERENCES aicina Jūs piedalīties seminārā „Iepirkums telpu remontdarbu nodrošināšanai”.

Seminārs DAUGAVPILĪ - IEPIRKUMA PROCEDŪRAS DOKUMENTU SAGATAVOŠANA UN IESNIEGUMU IZSKATĪŠANAS PROCESS

25.04.2008  |  In archieve
Lai iepirkuma procedūras dokumenti tiktu sagatavoti precīzi, bet iesnieguma iesniegšanas gadījumā būtu iespējams efektīvi aizstāvēt savas intereses, Juridiskās un finanšu izglītības centrs „Sophia” aicina Jūs piedalīties seminārā „Iepirkuma procedūras dokumentu sagatavošana un iesniegumu izskatīšanas process”.

DARBA TIESISKĀS ATTIECĪBAS – ATTĪSTĪBAS PERSPEKTĪVAS UN AKTUĀLĀS PROBLĒMAS PUBLISKAJĀ SEKTORĀ UN TO RISINĀJUMI

29.08.2008  |  In archieve
Lai saņemtu aktuālu informāciju par darba tiesisko attiecību aktualitātēm publiskajā sektorā, iegūtu risinājumus problēmsituācijām un pārrunātu drīzumā sagaidāmās izmaiņas darba attiecību tiesiskajā regulējumā, SOPHIA CONFERENCES aicina Jūs piedalīties seminārā „Darba tiesiskās attiecības – attīstības perspektīvas un aktuālās problēmas publiskajā sektorā un to risinājumi ”.

FIDIC TIPVEIDA PAKALPOJUMU UN BŪVDARBU LĪGUMI (BALTĀ UN SARKANĀ GRĀMATA) – IZMANTOŠANAS IESPĒJAS, PROBLĒMAS UN RISINĀJUMI

06.05.2009  |  In archieve
FIDIC līgumu prasības un to atbilstoša izpratne ir nenovērtējami svarīgas projektu vadītājiem, inženieriem, iepirkumu veicējiem un arī citām personām, kas ir saistītas ar projektēšanas un būvniecības projektu realizāciju. SOPHIA CONFERENCES tādēļ aicina Jūs piedalīties seminārā „FIDIC tipveida pakalpojumu un būvdarbu līgumi (Baltā un Sarkanā grāmata) – izmantošanas iespējas, problēmas un risinājumi”

PAŠVALDĪBU KAPITĀLA DAĻU UN KAPITĀLSABIEDRĪBU PĀRVALDĪŠANA – AKTUALITĀTES, PROBLĒMAS UN RISINĀJUMI

01.12.2008  |  In archieve
Lai padziļinātu zināšanas par pašvaldību kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldību, diskutētu par aktuāliem minētās jomas jautājumiem un atrisinātu konkrētas problēmsituācijas, SOPHIA CONFERENCES aicina Jūs piedalīties seminārā „Pašvaldību kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldīšana – aktualitātes, problēmas un to risinājumi”.

PIEGĀŽU IEPIRKUMS – AKTUĀLI JAUTĀJUMI, PROBLĒMAS UN RISINĀJUMI

22.07.2008  |  In archieve
Lai detalizēti pārrunātu ar piegāžu iepirkumu saistītos jautājumus, iegūtu praktiskos padomus piegāžu iepirkuma procedūras dokumentu sagatavošanai un iegūtu risinājumus aktuālām problēmsituācijām, SOPHIA CONFERENCES aicina Jūs piedalīties seminārā „Piegāžu iepirkums – aktuāli jautājumi, problēmas un risinājumi”.

DATORU IEPIRKUMS – PROBLĒMAS UN RISINĀJUMI

03.03.2009  |  In archieve
Lai apgūtu un papildinātu zināšanas par datoru iepirkumu, iegūtu praktiskus risinājumus konkrētām problēmsituācijām un izvērstu pārskatu par Iepirkumu uzraudzības biroja praksi minētajā jomā, SOPHIA CONFERENCES aicina Jūs piedalīties seminārā „Datoru iepirkums – problēmas un risinājumi”.

ADMINISTRATĪVAIS PROCESS IESTĀDĒ ES STRUKTŪRFONDU KONTEKSTĀ

05.02.2009  |  In archieve
Lai saņemtu detalizētu informāciju par administratīvo procesu iestādē struktūrfondu kontekstā, iegūtu risinājumus problēmsituācijām un diskutētu par struktūrfondu vadību regulējošo normatīvo aktu piemērošanu, SOPHIA CONFERENCES aicina Jūs piedalīties seminārā „Administratīvais process iestādē ES Struktūrfondu vadības kontekstā”.

IEPIRKUMS AIZDEVUMU PIESAISTEI UN LĪZINGA PAKALPOJUMU IZMANTOŠANAI

27.05.2008  |  In archieve
Lai saņemtu aktuālu un izsmeļošu informāciju par iepirkuma procedūrām, kas saistītas ar finansējuma piesaisti un līzinga pakalpojumu izmantošanu, pārrunātu aktuālus minētās jomas jautājumus, kā arī iegūtu risinājumus konkrētām problēmsituācijām, SOPHIA CONFERENCES aicina Jūs piedalīties seminārā „Iepirkums aizdevumu piesaistei un līzinga pakalpojumu izmantošanai”.

NEGODĪGA KONKURENCE UN AIZLIEGTĀS VIENOŠANĀS. UZŅĒMUMU APVIENOŠANĀS UN DOMINĒJOŠAIS STĀVOKLIS. PROBLĒMAS UN PRAKTISKI RISINĀJUMI.

22.01.2009  |  In archieve
Laikā, kad ar publiskajā telpā esošo informāciju var dažādi manipulēt un nolūkā apturēt tirgus samazināšanos arvien biežāk tiek izmantoti dažādi negodīgas konkurences mehānismi, uzņēmējiem ir īpaši svarīgi zināt, kā ar šiem aspektiem efektīvi cīnīties. SOPHIA CONFERENCES tādēļ aicina uzņēmējus piedalīties seminārā „Negodīga konkurence un aizliegtās vienošanās. Uzņēmumu apvienošanās un dominējošais stāvoklis. Problēmas un praktiski risinājumi”.

IESNIEGUMU LIKUMS UN INFORMĀCIJAS ATKLĀTĪBAS LIKUMS - INTERPRETĀCIJA, PIEMĒROŠANA, PROBLĒMAS UN RISINĀJUMI

10.09.2008  |  In archieve
Lai saņemtu detalizētu un profesionālu informāciju par Iesniegumu likuma un Informācijas atklātības likuma normu iztulkošanu, pārrunātu aktuālos minēto likumu piemērošanas jautājumus un iegūtu praktiskus un efektīvus risinājumus problēmsituācijām, „SOPHIA CONFERENCES” aicina Jūs piedalīties seminārā „Iesniegumu likums un Informācijas atklātības likums – interpretācija, piemērošana, problēmas un risinājumi”.

AKTUĀLA EIROPAS KOPIENU TIESAS UN EIROPAS KOMISIJAS PRAKSE KONKURENCES TIESĪBU JOMĀ

26.02.2009  |  In archieve
Lai saņemtu profesionālu un detalizētu skaidrojumu par aktuālo Eiropas Kopienu Tiesas un Eiropas Komisijas praksi konkurences tiesību jautājumos, iegūtu praktiskus risinājumus problēmsituācijām un diskutētu par pašreizējo konkurences vidi tirgū, SOPHIA CONFERENCES aicina Jūs piedalīties seminārā „Aktuāla Eiropas Kopienu Tiesas un Eiropas Komisijas prakse konkurences tiesību jomā.”

IEKŠĒJIE NORMATĪVIE AKTI, TO SAGATAVOŠANA UN PIEMĒROŠANA

03.12.2008  |  In archieve
Pieaugot tiesiskumam Latvijas Republikā, jautājums par iekšējo normatīvo aktu juridisko dabu un saistošo spēku, kā arī to izstrādi atbilstoši tiem izvirzītajām prasībām kļūst arvien aktuālāks, jo ir nepieciešams pastāvīgi optimizēt publisko peronu darbību un uzlabot publisko tiesību principu ievērošanu, regulējot un sistematizējot tos jautājumus, kas līdz šim bija izlemjami pēc konkrētu amatpersonu ieskata.
Seminārs sniegs pamatzināšanas par iekšējo normatīvo aktu izstrādi, kas, papildinātas ar specifiskām zināšanām un pieredzi konkrētajā profesionālajā jomā, nodrošinās pienācīgu un kvalitatīvu iekšējo normatīvo aktu izstrādes iespējas un to atbilstošu piemērošanu.

UZŅĒMĒJIEM AKTUĀLAS PRAKTISKAS PUBLISKĀ IEPIRKUMA PROBLĒMAS UN TO RISINĀJUMI

08.05.2009  |  In archieve
Lai iegūtu jaunas un atsvaidzinātu esošās zināšanas par publisko iepirkumu regulējošo normatīvo aktu piemērošanas praksi, pārrunātu ar piedāvājuma sagatavošanu saistītos problēmjautājumus un rastu to risinājumus, tādējādi palielinot izredzes uzvarēt publiskā iepirkuma procedūrās, SOPHIA CONFERENCES aicina Jūs apmeklēt semināru „Uzņēmējiem aktuālas praktiskas publiskā iepirkuma problēmas un to risinājumi”.

INFORMĀCIJAS ATKLĀTĪBAS LIKUMS, TĀ PIEMĒROŠANAS PROBLĒMAS UN RISINĀJUMI

28.05.2008  |  In archieve
Ievērojot to, ka iestāžu praksē nereti nav vienprātības par Informācijas atklātības likuma piemērošanu un neskaidrie jautājumi rada sarežģījumus pareizai minētā likuma piemērošanai, SOPHIA CONFERENCES aicina piedalīties seminārā „Informācijas atklātības likums, tā piemērošanas problēmas un risinājumi”.

IEPIRKUMA DOKUMENTĀCIJAS SAGATAVOŠANA – AKTUALITĀTES, PROBLĒMAS UN RISINĀJUMI

10.09.2009  |  In archieve
Lai saņemtu praktisku un aktuālu informāciju par iepirkuma dokumentācijas sagatavošanu, iegūtu risinājumus problēmsituācijām un diskutētu par aktualitātēm, SOPHIA CONFERENCES aicina Jūs piedalīties seminārā „Iepirkuma dokumentācijas sagatavošana – aktualitātes, problēmas un risinājumi”.

PAŠVALDĪBU REFORMA – AKTUĀLI TIESISKIE JAUTĀJUMI, PROBLĒMAS UN RISINĀJUMI

12.09.2008  |  In archieve
Semināra laikā tā dalībniekiem būs iespēja iegūt profesionālu un detalizētu ieskatu pašvaldību reformas tiesiskajā regulējumā, saņemt atbildes uz aktuāliem problēmjautājumiem, diskutēt par reformas tiesiskajām sekām un perspektīvām.

TIESISKA PATĒRĒTĀJU KREDITĒŠANA EKONOMISKĀS LEJUPSLĪDES LAIKĀ – AKTUALITĀTES, PROBLĒMAS UN RISINĀJUMI

06.03.2009  |  In archieve
Lai iegūtu detalizētu informāciju par tiesiska patērētāja kredītlīguma vai tā izmaiņu sastādīšanu, diskutētu par aktuāliem konkrētās jomas jautājumiem un saņemtu ieteikumus un risinājumus problēmsituācijām, SOPHIA CONFERENCES aicina Jūs piedalīties seminārā „Tiesiska patērētāju kreditēšana ekonomiskās lejupslīdes laikā – aktualitātes, problēmas un risinājumi”.

TERITORIJAS UN TELPISKĀ PLĀNOŠANA – AKTUĀLĀS PROBLĒMAS UN PERSPEKTĪVAS

23.07.2008  |  In archieve
Lai iegūtu aktuālu un detalizētu informāciju par vides un teritorijas plānošanas jautājumiem, atrisinātu konkrētas problēmsituācijas un saņemtu informāciju par savu tiesību un pienākumu apjomu būvniecībā un teritorijas plānošanas izstrādes procesā, SOPHIA CONFERENCES aicina Jūs piedalīties seminārā „Teritorijas un telpiskā plānošana – aktuālās problēmas un perspektīvas”.

AKTUALITĀTES ADMINISTRATĪVO TIESĪBU JOMĀ

23.01.2009  |  In archieve
Lai iegūtu praktisku pārskatu par aktualitātēm administratīvo tiesību jomā, saņemtu atbildes uz problēmjautājumiem un diskutētu par apskatāmo administratīvo tiesību interpretācijas iespējām, SOPHIA CONFERENCES aicina Jūs piedalīties seminārā „Aktualitātes administratīvo tiesību jomā”.

IEPIRKUMS NO 1000 LĪDZ 10 000 LS – AKTUALITĀTES, PROBLĒMAS UN RISINĀJUMI

02.04.2009  |  In archieve
Lai saņemtu profesionālu un detalizētu skaidrojumu par iepirkumu no 1000 līdz 10 000 Ls veikšanu, pārrunātu ar to saistītās problēmas un iegūtu to praktiskus risinājumus, SOPHIA CONFERENCES aicina Jūs piedalīties seminārā „Iepirkums no 1000 līdz 10 000 Ls – aktualitātes, problēmas un risinājumi”.

Seminārs DAUGAVPILĪ - IEPIRKUMA PAREIZA STRUKTURĒŠANA UN IEPIRKUMA LĪGUMA SAGATAVOŠANA, NOSLĒGŠANA UN VADĪBA

06.06.2008  |  In archieve
Lai iegūtu detalizētu informāciju par „viena iepirkuma” jēdzienu un iepirkuma pareizu strukturēšanu, pārrunātu ar iepirkuma līguma un vispārīgās vienošanas sagatavošanu un noslēgšanu saistītos jautājumus, un atrisinātu problēmsituācijas, kas saistītas ar cenas, apjoma, termiņu un citām izmaiņām iepirkuma līguma darbības laikā, SOPHIA CONFERENCES aicina Jūs piedalīties dienas seminārā „Iepirkuma pareiza strukturēšana un iepirkuma līguma sagatavošana, noslēgšana un vadība”.

IEKŠĒJO UN ĀRĒJO NORMATĪVO AKTU IZSTRĀDE

03.04.2009  |  In archieve
Lai iegūtu un nostiprinātu zināšanas par ārējo un iekšējo normatīvo aktu sagatavošanu un piemērošanu, pārrunātu normatīvo aktu sagatavošanai izvirzītās prasības un to īstenošanas mehānismus, kā arī iegūtu praktiskus padomus problēmsituāciju risināšanai, SOPHIA CONFERENCES aicina Jūs piedalīties seminārā „Iekšējo un ārējo normatīvo aktu izstrāde”.

IESNIEGUMU LIKUMS – AKTUALITĀTES, PROBLĒMAS UN RISINĀJUMI

30.01.2009  |  In archieve
Lai aplūkotu svarīgākos Iesniegumu likuma jautājumus un detalizēti pārrunātu tā normas un mērķus, diskutētu par Iesniegumu likuma sasaisti ar citiem normatīvajiem aktiem, iegūtu atbildes uz interesējošajiem jautājumiem un praktiski noderīgus risinājumus Iesniegumu likuma piemērošanai, SOPHIA CONFERENCES aicina Jūs apmeklēt semināru „Iesniegumu likums – aktualitātes, problēmas un risinājumi”.

PRAKTISKI DARBA LIKUMA PIEMĒROŠANAS ASPEKTI IESTĀDĒS UN UZŅĒMUMOS

19.09.2008  |  In archieve
Lai saņemtu praktisku un profesionālu informāciju par Darba likuma piemērošanas aspektiem, iegūtu risinājumus konkrētām problēmsituācijām un diskutētu par darba tiesību aktualitātēm, SOPHIA CONFERENCES aicina Jūs piedalīties seminārā „Praktiski Darba likuma piemērošanas aspekti iestādēs un uzņēmumos”.

PIEDĀVĀJUMU VĒRTĒŠANA IEPIRKUMĀ – AKTUALITĀTES, PROBLĒMAS UN RISINĀJUMI

25.08.2009  |  In archieve
Lai saņemtu detalizētu un kompetentu skaidrojumu par piedāvājumu vērtēšanu, iegūtu risinājumus konkrētām problēmsituācijām un diskutētu par aktuālajiem ar piedāvājumu vērtēšanu saistītajiem jautājumiem, SOPHIA CONFERENCES aicina Jūs piedalīties seminārā „Piedāvājumu vērtēšana iepirkumā – aktualitātes, problēmas un risinājumi”.

KANCELEJAS PREČU IEPIRKUMS

30.07.2008  |  In archieve
Lai iegūtu detalizētu informāciju par kancelejas preču iepirkumu, diskutētu par aktuāliem IUB Iesniegumu izskatīšanas komisijas praksē apskatītajām kancelejas preču iepirkuma lietām, kā arī saņemtu atbildes uz problēmjautājumiem, SOPHIA CONFERENCES aicina piedalīties seminārā „Kancelejas preču iepirkums”.

GROZĪJUMI KONKURENCES LIKUMĀ – PROBLĒMAS UN RISINĀJUMI

23.04.2008  |  In archieve
Tā kā var droši prognozēt, ka izmaiņas Konkurences likumā būtiski ietekmēs tirgus dalībniekus, ir nepieciešams iegūt kompetentu un detalizētu skaidrojumu par minēto izmaiņu saturu, apjomu, piemērošanas problēmām un to risinājumiem. Juridiskās un finanšu izglītības centrs „Sophia” tādēļ aicina Jūs piedalīties seminārā „Grozījumi Konkurences likumā – problēmas un risinājumi”.

SATVERSMES TIESAS SPRIEDUMI – NEATSVERAMAS ZINĀŠANAS TIESĪBU NORMU PIEMĒROTĀJAM

15.04.2008  |  In archieve
Ir saprotams, ka lielā Satversmes tiesas spriedumu apjoma dēļ ir nepieciešams ilgs laiks, lai detalizēti iepazītos ar to saturu, turklāt labākai satura izpratnei ir vēlamas arī pamatzināšanas konstitucionālajās tiesībās un cilvēktiesībās. Ievērojot to, Juridiskās un finanšu izglītības centrs „Sophia” piedāvā Jums kompetentu, detalizētu un praktisku analīzi par Satversmes tiesas spriedumiem, tajos paustajām atziņām un tiesību normu interpretāciju – semināru „Satversmes tiesas spriedumi – neatsveramas zināšanas tiesību normu piemērotājam”.

NEGODĪGAS KOMERCPRAKSES AIZLIEGUMA LIKUMS UN AR TĀ PIEMĒROŠANU SAISTĪTIE JAUTĀJUMI

08.04.2008  |  In archieve
Semināru uzņēmējiem un publiskā sektora pārstāvjiem.
Ņemot vērā to, ka Negodīgas komercprakses aizlieguma likums būtiski ietekmēs uzņēmēju komercdarbību, kā arī ievērojot jaunā likuma vispārīgos formulējumus, katram uzņēmējam ir jāpārzina šī likuma normu saturs un jēdzienu skaidrojums, un īpaši tā piemērošanas prakses paredzamās tendences. Tādēļ, lai iegūtu minēto informāciju un diskutētu par jaunā likuma piemērošanas problēmjautājumiem, Juridiskās un finanšu izglītības centrs „Sophia” aicina Jūs apmeklēt semināru „Negodīgas komercprakses aizlieguma likums un ar tā piemērošanu saistītie jautājumi”.

ĀRĒJO NORMATĪVO AKTU PROJEKTU SAGATAVOŠANA

04.04.2008  |  In archieve
Lai iegūtu un nostiprinātu zināšanas par normatīvo aktu projektu sagatavošanu, pārrunātu normatīvo aktu projektiem izvirzītās prasības un to īstenošanas mehānismus, kā arī iegūtu praktiskus padomus problēmsituāciju risināšanai, Juridiskās un finanšu izglītības centrs „Sophia” aicina Jūs piedalīties semināra „Ārējo normatīvo aktu projektu sagatavošana”.

NEGODĪGA UN MALDINOŠA REKLĀMA – KĀ NO TĀS IZVAIRĪTIES?

28.03.2008  |  In archieve
Lai uzņēmumiem nodrošinātu izsmeļošas zināšanas par Reklāmas likuma piemērošanu, sniegtu praktiskus padomus un atbildes uz problēmjautājumiem, kā arī diskutētu par paredzamo minētā likuma grozījumu ietekmi, Juridiskās un finanšu izglītības centrs „Sophia” aicina piedalīties seminārā „Negodīga un maldinoša reklāma – kā no tās izvairīties”.

PUBLISKO IEPIRKUMU LIKUMA IZŅĒMUMU, SARUNU PROCEDŪRU UN DAĻĒJI REGULĒTU PROCEDŪRU PIEMĒROŠANA

25.03.2008  |  In archieve
Lai iegūtu un padziļinātu zināšanas par Publisko iepirkumu likuma piemērošanas izņēmumu, sarunu procedūru un minētajā likumā daļēji reglamentētu procedūru piemērošanu, atrisinātu problēmsituācijas, un pārrunātu minēto izņēmumu normu piemērošanas praksi, Juridiskās un finanšu izglītības centrs „Sophia” aicina Jūs piedalīties seminārā „Publisko iepirkumu likuma izņēmumu, sarunu procedūru un daļēji regulētu procedūru piemērošana”.

IEPIRKUMS INFORMĀCIJAS TEHNOLOĢIJU JOMĀ

25.03.2008  |  In archieve
Lai apgūtu un papildinātu zināšanas par informācijas tehnoloģiju iepirkumu, iegūtu praktiskus risinājumus konkrētām problēmsituācijām un izvērstu pārskatu par minētās jomas Iepirkumu uzraudzības biroja Iesniegumu izskatīšanas komisijas praksi, Juridiskās un finanšu izglītības centrs „Sophia” aicina piedalīties seminārā „Iepirkums informācijas tehnoloģiju jomā”.

UZŅĒMUMA PĀRVALDES UN PĀRSTĀVĪBAS AKTUĀLĀS PROBLĒMAS KOMERCTIESĪBU SKATĪJUMĀ

28.02.2008  |  In archieve
Lai iegūtu padziļinātu un praktiski virzītu skatījumu par uzņēmuma pārvaldi un pārstāvību, uzzinātu efektīvus risinājumus uzņēmēju interešu aizstāvībai, diskutētu par aktuāliem uzņēmuma pārvaldes problēmjautājumiem, kā arī iegūtu noderīgu un praktiska rakstura informāciju par Komercreģistra darbību, Juridiskās un finanšu izglītības centrs „Sophia” aicina piedalīties seminārā „Uzņēmuma pārvaldes un pārstāvības aktuālās problēmas komerctiesību skatījumā”.

AKTUĀLĀS ADMINISTRATĪVO TIESĪBU UN PROCESA PROBLĒMAS UN TO RISINĀJUMI ES FONDU VADĪBĀ UN APGUVĒ

22.02.2008  |  In archieve
Tā kā jau ir apgūtas un nostiprinātas zināšanas par ES struktūrfondu vadības un apguves pamatjautājumiem, ir nepieciešams diskutēt par konkrētām un aktuālām problēmām un piedāvāt to risinājumus. Juridiskās un finanšu izglītības centrs „Sophia” tādēļ Jūs aicina piedalīties dienas seminārā „Aktuālās administratīvo tiesību un procesa problēmas un to risinājumi ES fondu vadībā un apguvē”.

Seminārs uzņēmējiem „KĀ VEIKSMĪGI PIEDALĪTIES PUBLISKĀ IEPIRKUMA PROCEDŪRĀS”. OTRĀ DAĻA „Uzņēmējiem aktuāli publiskā iepirkuma problēmjautājumi un to risinājumi”

22.02.2008  |  In archieve
Lai iegūtu un padziļinātu zināšanas par publisko iepirkumu, atrisinātu praktiskus problēmjautājumus un palielinātu iespējas uzvarēt iepirkuma procedūrās, Juridiskās un finanšu izglītības centrs „Sophia” aicina apmeklēt semināru uzņēmējiem „Kā veiksmīgi piedalīties publiskā iepirkuma procedūrās”.

KĀ PAREIZI STRUKTURĒT IEPIRKUMU UN IZVAIRĪTIES NO TĀ NEPAMATOTAS SADALĪŠANAS?

15.02.2008  |  In archieve
Iepirkumu veicējiem ir nepieciešamas izsmeļošas zināšanas par „viena iepirkuma” jēdzienu un no tā izrietošo paredzamās līgumcenas precīzu noteikšanu. Juridiskās un finanšu izglītības centrs „Sophia” tādēļ aicina Jūs apmeklēt semināru „Kā pareizi strukturēt iepirkumu un izvairīties no nepamatotas iepirkuma sadalīšanas?”.

Aktuālās Valsts pārvaldes iekārtas likuma piemērošanas problēmas

23.11.2007  |  In archieve
Lai iegūtu padziļinātu izpratni par Valsts pārvaldes iekārtas likuma nosacījumiem, rastu skaidrojumu komplicētām ar minēto likumu saistītām problēmsituācijām un iegūtu risinājumus efektīvākai iestāžu darba organizācijai, Juridiskās un finanšu izglītības centrs „Sophia” aicina piedalīties dienas seminārā „Aktuālās Valsts pārvaldes iekārtas likuma piemērošanas problēmas”.

IEPIRKUMS ES STRUKTŪRFONDU UN KOHĒZIJAS FONDU PROJEKTOS

16.10.2014  |  In archieve
Lai pārrunātu ES fondu iepirkumu problemātiku, kā arī iegūtu atbildes uz interesējošajiem jautājumiem un risinājumus problēmsituācijām, Sophia Conferences aicina Jūs piedalīties seminārā „Iepirkums ES Struktūrfondu un Kohēzijas fondu projektos”.

Atklāta un slēgta konkursa procedūras – problēmjautājumi un to risinājumi

06.11.2007  |  In archieve
Lai padziļinātu zināšanas par atklāta un slēgta konkursa piemērošanu, iegūtu risinājumus konkrētām praktiskām problēmsituācijām un iepazītos ar Iepirkumu uzraudzības biroja pieredzi un praksi minēto procedūru jautājumos, Juridiskās un finanšu izglītības centrs „Sophia” aicina piedalīties seminārā „Atklāta un slēgta konkursa procedūras – problēmjautājumi un to risinājumi”.

Valsts pārvaldes iestāžu nodarīto zaudējumu atlīdzināšana - problēmas un risinājumi

19.10.2007  |  In archieve
Lai padziļinātu zināšanas par valsts pārvaldes iestāžu nodarīto zaudējumu atlīdzināšanu, iegūtu risinājumus konkrētām problēmsituācijām un uzlabotu savas pozīcijas iespējamos tiesiskos strīdos par zaudējumu atlīdzināšanu, Juridiskās un finanšu izglītības centrs „Sophia” aicina piedalīties seminārā „Valsts pārvaldes iestāžu nodarīto zaudējumu atlīdzināšana - problēmas un risinājumi”

Pieteikuma un atbildes raksta sagatavošana Satversmes tiesai, kā arī tiesvedības noteikumi Satversmes tiesas procesā

12.10.2007  |  In archieve
Lai padziļinātu zināšanas par Satversmes tiesas procesu un ar to saistītajiem aspektiem, diskutētu par aktuāliem ar minēto tēmu saistītiem problēmjautājumiem un ieskicētu nākotnes perspektīvas, Juridiskās un finanšu izglītības centrs „Sophia” aicina Jūs piedalīties seminārā “Pieteikuma un atbildes raksta sagatavošana Satversmes tiesai, kā arī tiesvedības noteikumi Satversmes tiesas procesā”.

Administratīvais process iestādē, kā arī tā norobežošana no citām darbībām valsts pārvaldē – problēmas un risinājumi

21.09.2007  |  In archieve
Lai gūtu atbildes uz dažādiem ar Administratīvā procesu saistītiem jautājumiem, iegūtu plašāku skatījumu administratīvo tiesību jomā un atrisinātu konkrētas problēmsituācijas, Juridiskās un finanšu izglītības centrs „Sophia” aicina piedalīties dienas seminārā “Administratīvais process iestādē, kā arī tā norobežošana no citām darbībām valsts pārvaldē – problēmas un risinājumi”

JAUNIE GROZĪJUMI PUBLISKO IEPIRKUMU LIKUMĀ

10.10.2012  |  In archieve
Lai detalizēti iztirzātu jaunos grozījumus, pārrunātu to paredzamās praktiskās piemērošanas tendences, identificētu sagaidāmās problēmas un piedāvātu to risinājumus, SOPHIA CONFERENCES aicina Jūs piedalīties seminārā „Jaunie grozījumi Publisko iepirkumu likumā”.

IEPIRKUMA LĪGUMA UN VISPĀRĪGĀS VIENOŠANĀS SAGATAVOŠANA, NOSLĒGŠANA UN VADĪBA

25.10.2012  |  In archieve
Visbeidzot, jāpiebilst, ka neapšaubāmi būtiskākā aktualitāte saistībā ar iepirkuma līgumiem un vispārīgajām vienošanās ir jaunās izmaiņas Publisko iepirkumu likumā, kuri Latvijas iepirkumu sistēmā ievieš jaunu, iepriekš nebijušu, regulējumu attiecībā uz grozījumu iespējām un kārtību minētajos līgumos.
Lai iegūtu informāciju par iepirkuma līguma un vispārīgās vienošanās sagatavošanu, noslēgšanu un vadību, atrisinātu aktuālos jautājumus un diskutētu par problēmsituācijām, SOPHIA CONFERENCES aicina Jūs piedalīties seminārā “Iepirkuma līguma un vispārīgās vienošanās sagatavošana, noslēgšana un vadība”.

TEHNISKO SPECIFIKĀCIJU SAGATAVOŠANA – TEORĒTISKI UN PRAKTISKI ASPEKTI, IUB IIK UN EKT PRAKSE AR IZMAIŅĀM PĒC PĒDĒJIEM GROZĪJUMIEM PUBLISKO IEPIRKUMU LIKUMĀ

30.01.2013  |  In archieve
Lai iegūtu informāciju par tehnisko specifikāciju sagatavošanu, rastu atbildes uz problēmjautājumiem un pārrunātu aktuālo praksi tehnisko specifikāciju sagatavošanā, SOPHIA CONFERENCES aicina Jūs piedalīties seminārā „Tehnisko specifikāciju sagatavošana – teorētiski un praktiski aspekti, IUB IIK un EKT prakse ar izmaiņām pēc pēdējiem grozījumiem Publisko iepirkumu likumā”.

PUBLISKĀ IEPIRKUMA AKTUALITĀTES NO 01.01.2014.

30.01.2014  |  In archieve
Lai detalizēti pārrunātu publiskā iepirkuma aktuālitātes, iegūtu atbildes uz interesējošajiem jautājumiem un risinājumus problēmsituācijām, SOPHIA CONFERENCES aicina Jūs piedalīties seminārā „Publiskā iepirkuma aktualitātes no 01.01.2014”.

SAIMNIECISKI VISIZDEVĪGĀKAIS PIEDĀVĀJUMS – TEORĒTSKI UN PRAKTISKI ASPEKTI, PROBLĒMAS UN RISINĀJUMI

01.10.2015  |  In archieve
Lai detalizēti pārrunātu ar SIP kritēriju saistītos jautājumus, izvērtētu praktiskus piemērus un rastu atbildes uz jautājumiem un risinājumus problēmsituācijām, SIA „Public and Private Law Consulting” sadarbībā ar SOPHIA CONFERENCES aicina Jūs piedalīties interaktīvajā dienas seminārā „Saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums – teorētiski un praktiski aspekti, problēmas un risinājumi”.

NEPAMATOTI LĒTS PIEDĀVĀJUMS – JAUNIE GROZĪJUMI PUBLISKO IEPIRKUMU LIKUMĀ, PROBLĒMAS UN RISINĀJUMI

06.10.2015  |  In archieve
Lai saņemtu detalizētu un izsmeļošu informāciju par nepamatoti lēta piedāvājuma institūtu, diskutētu par tā aktuālajiem problēmaspektiem un iegūtu vērtīgu papildu argumentāciju ikdienas darbam un tiesisku strīdu gadījumiem, SIA „Public and Private Law Consulting” sadarbībā ar Sophia Conferences aicina Jūs piedalīties seminārā „Nepamatoti lēts piedāvājums – jaunie grozījumi Publisko iepirkumu likumā, problēmas un risinājumi.”

IEPIRKUMA LĪGUMA UN VISPĀRĪGĀS VIENOŠANĀS SAGATAVOŠANA, NOSLĒGŠANA UN VADĪBA

05.11.2015  |  In archieve
Joprojām aktuālas ir minēto likumu normas par grozījumu veikšanu jau noslēgtos iepirkuma līgumos un noslēgtu iepirkuma līgumu atcelšanu – šie nosacījumi nereti tiek atšķirīgi interpretēti gan Eiropas Savienībasfondu līdzekļu apguvi uzraugošo institūciju, gan tiesu praksē.
Lai iegūtu informāciju par iepirkuma līguma un vispārīgās vienošanās sagatavošanu, noslēgšanu un vadību, atrisinātu aktuālos jautājumus un diskutētu par problēmsituācijām, SOPHIA CONFERENCES sadarbībā ar SIA „Public and Private Law Consulting” aicina Jūs piedalīties seminārā “Iepirkuma līguma un vispārīgās vienošanās sagatavošana, noslēgšana un vadība”.